Skip to main content

10.17 Isten Lényének Képmása

Dátum: 
2019.10.17

Zsidók 1,3; János 14,9

ISTEN LÉNYÉNEK KÉPMÁSA

   Láthatja-e az ember Istent? Ez volt Fülöp dilemmája. Amikor azt kérte, hogy "mutasd meg nekünk az Atyát", figyelemreméltó tájékozatlanságot árult el Mesterének igazi lényét illetően. Ézsaiás trónon látta Őt, aki előtt az angyali élőlények elfedték arcukat. De lehetséges, hogy akit lát, az nem más, mint az alázatos Názáreti Jézus, a szent Ember, aki a Mestere, Isten?
   Láthatja az ember Istent! Fülöp Istenre tekintett! János felismerte ezt, amikor vette a tollat, és ezt írta: "Láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét", Jn 1,14. Később pedig ezt írja róla: "Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet Igéjéről", 1Jn 1,1. Micsoda bámulatos kiváltság volt a tanítványok számára, hogy az szólította fel őket követésére, aki "(hús)testben megjelent Isten" volt! 1Tim 3,16. Hitetlen zsidók is látták Őt, de számukra Ő lett "az a kő, amelyet megvetettek az építők", 1Pt 2,7. Így aztán keresztre feszíttették, "mert Isten Fiává tette magát", Jn 19,7.
   Mi látjuk Istent. A Fiú, akin keresztül az Atya szól, az Ő lényegének pontos kifejezése. Ő az Istenség külön személye, mégis minden Ő is, ami az Atya. Az Atya jelleme teljesen kifejeződik a Fiúban. A görög szó, a charakter, a bélyegző vagy pecsétgyűrű pontos lenyomatát jelenti, amelyet pecséten vagy pénzérmén alkalmaztak. A Názáreti Jézust látni annyi volt, mint az Atyát látni. Lehetett Őt látni Názáretben, Galileában és Júdeában. Nem vétkezhetett, és semmilyen környezet nem szennyezhette be. Megérintett leprásokat, feltámasztott halottakat, megáldott gyermekeket. A tökéletes Szolga, aki tökéletes áldozattá lett, gyönyörűséget jelentett az Atya szívének. Mi nem láthattuk Őt (hús)testben, de a miénk az áldott megtapasztalása annak, hogy "Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán", 2Kor 4,6.
   Látni fogjuk Istent. Jóbhoz hasonlóan mondhatjuk, "testemben látom meg az Istent", Jób 19,26. Bátorítsanak bennünket János szavai: "Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk Őt látni, amilyen valójában", 1Jn 3,2. Halleluja, micsoda Üdvözítőnk van!

Zsid. 1.3 Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
Jn. 14.9 Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát?