Skip to main content

10.18 A Mindenség Fenntartója

Dátum: 
2019.10.18

Zsidók 1,3

A MINDENSÉG FENNTARTÓJA

   Láttuk, hogy micsoda Ő - Isten személyének "pontos lenyomata". Most látjuk, hogy mit cselekszik - a világmindenséget tekintve. "Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül." Kol 1,15.
   "Minden dolog" "Őbenne" teremtetett - Ő a tervező; "általa" - Ő a Teremtő; "Őreá nézve" - Ő az oka annak, Kol 1,16.
   "Minden" a mennyen és a Földön; a láthatók és a láthatatlanok; akár trónusok, akár uralmak; akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Ő a tejútrendszerek Krisztusa. A csillagászok úgy becslik, hogy minden homokszemre a Földön lévő valamennyi tengerparton jut az égen egy csillag. A Hubble világűr-teleszkóp olyan galaxisok képét is mutatja, amelyek talán tizenkét-milliárd "fényév" távolságra vannak! "Megalkotta... a csillagokat" is, 1Móz 1,16.
   Ő az angyali lények Krisztusa. El nem bukottak, vagy elbukottak, csak Őmiatta léteznek.
   Ő az emberiség Krisztusa. Te és én létünket neki köszönhetjük.
   Hatalmának szavával fenntartja a "mindenséget". Hogy mindent Ő teremtett, az is bámulatba ejtő. De hogy Ő fenntartja a világmindenséget, az teljesen észbontó! A galaxisok minden csillagát; a mező minden liliomát; a háztető minden verebecskéjét; fejünk minden hajszálát Ő tartja fenn.
   "Minden" összemunkál azok javára, akik Istent szeretik, Róm 8,28. A mindenség Teremtője és Fenntartója az Ő népének Megváltója. Mi az Ő saját tulajdona vagyunk, mindenekfelett drágák a számára. Hallgassuk a szavait: "Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből", Jn 10,28. Félünk? Hallgassuk újra: "Ne féljetek... sok verébnél értékesebbek vagytok!" Lk 12,4.7.
   A mindenség fenntartója népének is fenntartója. Érezzük-e ma gyengeségünket vagy szükségünket? Ne feledjük, hogy a mindenség fenntartója meghalt, hogy üdvözítsen, és él, hogy megtartson bennünket. Drágák vagyunk számára, és bizton mondhatjuk a zsoltáríróval együtt, "jobboddal támogatsz engem", Zsolt 63,9.

Zsid. 1.3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,