Skip to main content
Dátum: 
2019.10.19

Zsidók 1,7-9

ISTEN

   Hallgassuk visszafojtott lélegzettel! Istenség beszél Istenséghez! Az Atya szól a Fiúhoz. A Fiú nem angyali lény. A Fiú egyenlő módon, örökkévalóan, lényegileg, kifejezetten Isten. Miről van szó? A Fiú, aki Isten, elnyerte az Atya tetszését, ahogyan két dologhoz viszonyul:
   1. A trón. Először, ami a lényeg: "A Te trónusod". Ez nem az Atya trónja, noha az Ő "jobbján" van, 13. v. A jobbja mellett van, mert Ő Isten. Lényeges, hogy a Fiú van összekapcsolva a trónussal. Az ószövetségi próféták látták "magasan és felemelve" a trónusán. Mi hit által látjuk Őt dicsőségben trónolni. Számunkra az a csodálatos, hogy otthagyta a trónt egy jászolért és egy keresztért. Másodszor, örökkévaló, "örökkön-örökké" élő. A trón a tulajdonosának a jellegét viseli. Ő "tegnap és ma és örökké ugyanaz", Zsid 13,8. Micsoda bátorítás, amikor látjuk a világot kavarogni körülöttünk, hogy tudhatjuk, hogy elválaszthatatlanul Őhozzá vagyunk kötve, aki örökkévaló, változhatatlan, és a saját trónusán ül! Dicsőségének trónján fog ülni, hogy megítélje az élő nemzeteket, Mt 25,31. Hogy a hitetleneket megítélje, nagyságának trónjára fog ülni, Jel 20,11. De bennünket arra biztat, hogy jöjjünk bátran a kegyelem trónusához, "hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk", Zsid 4,16.
   2. A Királyság. Először is az igazság jellemzi: "királyi pálcád az igazság pálcája." Ahogyan a trónusa, úgy Királysága is "az igaz Jézus Krisztus" jellemét hordozza, 1Jn 2,1. Éles ellentétben azzal az ateista lázadással, amely a Föld királyait jellemzi a 2. zsoltár szerint, a Fiú, aki "szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot", az a valaki, akiben az Atya gyönyörködik, hogy Királlyá kenje fel. Látjuk tehát, hogy királyságát az öröm is jellemzi, mivel Isten az öröm olajával kente fel. Hogyan is lehetne bármi más, mint örvendezés, amikor a Fiú, aki Isten, a trónuson ül? Az élet változó körülményei között bátoríthat ma bennünket, amikor felnézünk a Fiúra, aki a mi Üdvözítőnk a trónuson; örvendezzünk a vele való közösség áldott voltának, és tekintsünk előre általános uralkodására.

Zsid. 1.7-9 És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.