Skip to main content

10.23 Építő

Dátum: 
2019.10.23

Zsidók 3,3-6

ÉPÍTŐ

   A zsidók, akikhez ezek a szavak íródtak, Mózesnek, az Isten emberének emlékét nagy tiszteletben tartották. Ő volt az, aki elvezette a nemzetet az egyiptomi fogságból az Ígéret Földjére. Ő volt a törvényadó és a lévita istentiszteleti rendszer bevezetője. Ő életüknek egész útját befolyásolta. Ezt tudva, Mózes úgy áll elénk, mint aki Krisztushoz hasonló Isten házához való hűségét illetően.
   Krisztus "nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes". Miért? Először azért, mert Ő az Építő. Mint tervező és építész, nagyobb, mint az épület! Az épület a jellemét fejezi ki. Az egész neki hoz dicsőséget. Másodszor azért, mert Ő Isten. Minden építménynek van építője, "aki pedig mindent felépített, az Isten az." Krisztus az általános tervező építész és építő. Harmadszor, Ő a ház felett áll, míg Mózes a "házban" volt. Negyedszer, Ő Fiú, míg Mózes nem volt több, mint "szolga". Mózes, noha hű szolga volt, csupán a ház része volt.
   Mózes most háttérbe kerül, és mi kerülünk a képbe. "Az Ő háza mi vagyunk". Krisztus szavai Péterhez a következők voltak: "ezen a kősziklán építem fel egyházamat", Mt 16,18. Péter sohasem felejtette el ezt, és mintegy harminc évvel később írta, hogy a hívők, mint élő kövek "épüljenek szellemi házzá", 1Pt 2,5.
   Mint hívők, beleépültünk ebbe a láthatatlan, díszes épületbe, a Gyülekezetbe, "mely az Ő teste", Ef 1,22-23. Később, Isten kegyelmes keze által egy helyi gyülekezetnek leszünk a tagjai, amely úgy van leírva, mint "Isten háza", 1Tim 3,15, és ez felelősséggel jár. Isten egész népe építőkből áll. Pál "bölcs építőmester"-nek nevezte magát, 1Kor 3,10. Azt tanítja, hogy mindenki épít a helyi gyülekezetben. Ez nem valamilyen vélemény, ez tény. Mindnyájan befolyást gyakorolunk jóra vagy rosszra, és építésünk tüzetes megvizsgálásra kerül majd Krisztus ítélőszékénél. A fa, széna és pozdorja elég. Az arany, ezüst és drágakő kiállja majd a tüzet, 1Kor 3,12-13. Tekintsünk hát rá, a nagy Építőre, legyen a célunk, hogy az ő tetszésére építsünk. Legyen épületünk szilárd, hasznos, és szolgáljon az Építőmester jótetszésére!

Zsid. 3.3-6 Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára, Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.