Skip to main content

10.24 Akinek Számot Kell Adnunk

Dátum: 
2019.10.24

Zsidók 4,12-13

AKINEK SZÁMOT KELL ADNUNK

   A mi Istenünk nagy. Mindenható, örökkévaló és szent, a világmindenség teremtője és fenntartója. Kivitelezi örök terveit, és érdeklődik is felőlünk. Félelmetes gondolat! Tudja fejünk hajszálainak a számát. Törődik velünk! Számolnunk kell Vele, ahogyan minden embernek, mert egy napon mindenki megáll majd az Isten Fia előtt, vagy mint Üdvözítő, vagy mint Bíró előtt. Megalázó gondolat, hogy számot kell adnunk: "Mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek", Róm 14,12.
   A 13. vers elvezet bennünket az élő Istenhez. Semmi sincs elrejtve Őelőle. Teljesen nyíltan állunk előtte, ezért őszinteségnek kell jellemeznie indítékainkat és alázatosságunkat a Mesterért végzett szolgálatban. Képmutatásnak és gőgnek nem lehet helye életünkben, ha megértjük, hogy teljesen leplezetlenek vagyunk az Ő számára.
   A 12. vers az élő Igéhez vezet el bennünket. Ez Isten jellemét hordozza. Eleven és hatalommal teljes. Ez a Könyv az eszköz, amely által az Örök Isten közli velünk gondolatait ma. A bennünk lakó Szent Szellem teszi érthetővé Isten Igéjét a szívünkben. Az Üdvözítő ezt ígérte: "Ő megtanít titeket mindenre", Jn 14,26. Élesebb minden kétélű kardnál. Használnunk kell szellemi háborúnkban. Ez a "Szellem kardja", Ef 6,17. De mielőtt szellemi háborúban tudnánk alkalmazni, ezt a hatalmas Igét magunkkal szemben kell használnunk. Nem tudjuk imádságosan olvasni, hogy ne hatna ránk. Kétélű. Hatékonyabb, mint minden más elképzelhető kard. Nincs más ehhez hasonló fegyver! Elválasztja a lelket és a szellemet, az ízületeket és a velőket, a természetit és a szellemit, a tevékenységet és a belső egészséget. Megítéli a gondolatokat és szándékokat.
   Vajon életünket az Isten Igéjétől való félelemben és az ítélőszék előtti számadás kilátásától rettegve éljük? Egyáltalán nem!
   Olvassuk az Igét, imádkozzunk, hogy a Szent Szellem tanítson és vezessen bennünket. Az Ige olvasása hatásos imaélethez vezet, amely Krisztushoz hasonló jellemet eredményez, ami a Szellem gyümölcse. Akkor a számadás kilátása örömforrás lesz. Akkor ugyanis "mindenki Istentől kapja meg a dicséretet", 1Kor 4,5.

Zsid. 4.12-13 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.
Zsid 4. 12 Mert amit Isten kimond, az a szó, élő, erőteljes és hatékony. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. 13 Senki és semmi sem rejtőzhet el Isten tekintete elől! Ő mindent tisztán és világosan lát, tekintete előtt minden és mindenki meztelen. Ő az, akinek egyszer mindannyian számot fogunk adni! (EFO)