Skip to main content

10.25 Nagy Főpap

Dátum: 
2019.10.25

Zsidók 4,14-16

NAGY FŐPAP

   Ez az egyetlen hivatkozás "nagy" Főpapunkra, nem annyira hivatalának, hanem inkább személyének "nagyságát" akarja hangsúlyozni.
   A 14. vers mondja el, mit jelent, hogy Ő "nagy Főpap". Nagyobb, mint Áron és utódai. Közülük soha senkit nem neveztek nagynak. Ruhákat kellett felölteniük, hogy ékesek legyenek, 2Móz 28,2. Ők a legjobb esetben is bűnösök voltak, akiknek szertartásosan meg kellett tisztítaniuk magukat, és saját bűneikért áldozatokat bemutatniuk, mielőtt Isten előtt a népért tevékenykedhettek volna. Nem így a mi Nagy Főpapunknak. Őt személyes nagysága teszi egyedülállóvá. Dicsősége és szépsége belülről fakad.
   Azt is megmutatja, hol van Ő - "áthatolt az egeken". A régi főpap a külső udvaron haladt át, valamint a szentélyen, hogy belépjen a szentek szentjébe, de csak egyszer egy évben. A mi Nagy Főpapunk, miután elvégezte munkáját a Földön, áthaladt a földi légkörön és a külső téren, amíg el nem érkezett Isten trónjához. Most ott ül, eltérően a törvény alatt lévő földi főpapoktól, akik sohasem kaptak engedélyt, hogy leüljenek, mert munkájuk sohasem volt befejezett.
   Azt is elmondja, kicsoda Ő - "Jézus, az Isten Fia". "Jézus" - tökéletes ember. A mi Nagy Főpapunk Jézus! A názáreti ács. A vámszedők és bűnösök barátja. A Golgota Férfija. Mint Jézus, teljesen megérti "erőtlenségeinket". Képes rá, hogy együtt érezzen velünk. De Ő "az Isten Fia" is - tökéletes Isten. Mégis, "hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt". A Szentírás védi Üdvözítőnk bűntelen tökéletességét. Bár megkísértetett, nem vétkezhetett. Ha vétkezhetett volna, nem lenne Isten! Ha bűnt követhetett volna el a Földön, elkövethetne a trónon is! Hála Istennek, az Isten Fia, a mi Nagy Főpapunk Isten jelenlétében van érettünk. Erre gondolva bátran jöhetünk imádságban, félelem nélkül a kegyelem trónjához. Azért jövünk ehhez a trónhoz, amelyet kegyelem jellemez, "hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." Segít, pontosan akkor, amikor szükség van rá! Nincs szükség előzetes bejelentésre! Bármikor és bármilyen helyen imádkozhatunk, Ő pedig ki fogja elégíteni szükségünket. Ő a mi Nagy Főpapunk, aki mindig készen áll értünk.

Zsid. 4.14-16 Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsid 4. 14 Nekünk hatalmas Főpapunk van: maga Jézus, az Isten Fia, aki felment a Mennybe! Ezért szilárdan ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk! 15 Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. 16 Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához! Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van — s mindezt a legalkalmasabb időben.