Skip to main content

10.29 Igazság Királya

Dátum: 
2019.10.29

Zsidók 7,1-3

IGAZSÁG KIRÁLYA

   Ebben a levélben az Úr Jézus főpapi munkáját már háromszor hasonlították "Melkisédek rendjéhez". Most a téma kibővül, és bevezet bennünket Melkisédek papságának részleteibe. Melkisédek egyszer csak megjelenik a Szentírás oldalain, és ugyanolyan hirtelen el is tűnik. Ezt a drámai eseményt mindössze három vers írja le, 1Móz 14,18-20. Annak a rövid részletnek az igazságát azonban, amely kiderül abból a három versből, ez a fejezet megtanítja. A részletek, amelyek el vannak hagyva, valamint azok, amelyek meg vannak adva, azt jelentik, már ami a feljegyzést illeti, hogy Melkisédek "hasonlóvá lett az Isten Fiához". Mint olyan valaki, akinek "sem napjainak kezdete, sem életének vége" nincsen részletezve, folyamatos papságot képvisel. Üdvözítőnkről az az elképzelés, hogy Főpap örökre "Melkisédek rendje szerint", most jól meg van erősítve. Itt azonban új kijelentés van főpapi hivatalát illetően. Ez össze van kapcsolva a királysággal!
   "Melkisédek, Sálem királya"; a Szentírás így mutatja be ezt a férfit. Sálem nyilvánvalóan Jeruzsálemre utal, Zsolt 76,3. Ebben az első hivatkozásban a városra, amely Isten központja a Földön, azt az elvet látjuk, hogy Isten szándéka az, hogy ott egy király-pap legyen a trónon. Ez fog megvalósulni az Ezeréves Birodalomban, amikor Krisztus "pap lesz a trónon", Zak 6,13. Az igazságosság Istenünk egyik jellemvonása. Az evangélium az igazságon alapszik. Ezért várható, hogy Üdvözítőnk "Igazság Királyaként" legyen megjelölve. Természetesen igaz az, hogy az Úr Jézus "Király", különösen földi népének, Izráelnek, valamint a nemzeteknek a szempontjából. Ez a cím előre viszi gondolatainkat arra az időre, amikor mi, az Ő hívő népe meglátjuk Őt "leplezetlenül", és csatlakozunk hozzá dicsőségében, ahogyan uralkodik a Föld felett, amelynek lakói akkor elismerik Őt, mint jogos Királyt. Ezért mondja Isten: "Igazságosan fog uralkodni a király", Ézs 32,1. "Királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot", Zsid 1,8-9. Az igazság alapján váltattunk meg, és boldogan tekintünk előre az Ő eljövendő uralkodására, mert "az ÚR a mi igazságunk!", Jer 23,6, és Ő az "Igazság Királya".

Zsid. 7.1-3 Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.
Zak 6. 13 Ő fogja felépíteni az Úr templomát, és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettőjük között.