Skip to main content

10.30 Békesség Királya

Dátum: 
2019.10.30

Zsidók 7,2-6

BÉKESSÉG KIRÁLYA

   Olyan időket élünk, amikor a világ vezetői "békeszerződésekre" törekszenek, amelyek kompromisszumok árán igyekeznek valamiféle békét megteremteni a háborúzó felek között. De milyen sikertelenek ebben! "Mondogatják: Békesség, békesség! - de nincs békesség!”, Jer 6,14.
   Nem lehet békesség igazság nélkül. Békességet teremteni csak Őrajta keresztül lehetséges, aki az igazság Királya és béke Királya. "Az igazság békét teremt", Ézs 32,17. Nem csoda, hogy a próféta, amikor előre látta a Gyermeket, úgy írta le, mint "a békesség Fejedelmét", Ézs 9,6.
   Üdvözítőnk békességet szerzett. A kereszten történt, hogy "irgalmasság és hűség összetalálkoztak, igazság és békesség csókolgatták egymást", Zsolt 85,11 (Károli). Ott elégítette ki a szent Isten igazságos igényeit, kifizette a váltságdíjat a bűn miatt, és "békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által", Kol 1,20. Mondhatjuk: "békességünknek büntetése rajta van", Ézs 53,5 (Rev. Károli).
   Üdvözítőnk békességet ajánl. Keresztjének műve által megigazultunk. "Megigazulván tehát hit által, békességünk van Istennel", Róm 5,1. A felső teremben ezt mondta: "Békességet hagyok néktek, az én békésségemet adom néktek... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen", Jn 14,27.
   Istenünk megígérte: "Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban", Fil 4,7. Hallunk katonai stratégákat, akik megmagyarázzák taktikájukat, és beszélnek "szívekért és gondolkodásért" vívott csatákról. Az Isten békessége "szállást vesz" szívünkben és elménkben. Ez katonai kifejezés, és Istenünk képes vezetni szívünket és gondolatainkat a gonosz minden vad rohama ellen. Éppen valamilyen támadás alatt vagyunk? Csodálkozunk, hogy Istenünk miért engedi meg ezeket a körülményeket? Nos, Isten békessége, amelyet szívünkben magtapasztaltunk, meghaladja az értelmet. Ez jobb, mint tudni azt, hogy miért! Ézsaiás a következőket írta: "Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében", 26,3 (Rev. Károli). Elmélkedjünk ma a "békesség Királyán", és miközben szívünk Őrá támaszkodik, megtapasztalhatjuk, talán úgy, mint soha azelőtt, Isten békességét, amely szállást vesz a szívünkben.

Zsid. 7.2-6 A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké. Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka; És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak; De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta,
Zsolt 85. 11 Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.