Skip to main content
Dátum: 
2019.10.31

Zsidók 7,20-22

KEZES

   Korlátlan kezesség! Manapság is ismerünk árutermelőket, akik kezességet vállalnak készítményeikért. A legtöbb árut garanciával gyártják, de mindegyikük korlátozva van valamilyen időre és valamilyen felhasználási területre.
   Nem így van a mi Üdvözítőnknél! Ő az egyedülálló "Kezes", a teljes és örök üdvösség garantálója, jótállója. Sok mindent megtanulhatunk ebben a levélben nagy Főpapunk felsőbbrendű természetéről. Felsőbbrendű, mert Jézus főpapsága Melkisédek rendje szerinti. Ez örökkévaló, míg az ároni rend csak ideiglenes volt. Ez az ellentét még tovább bővül verseinkben. A fő különbség itt az, hogy a papság ároni rendjét nem esküvel iktatták be. A papság örökség dolga volt. Ezzel szemben azt olvassuk, hogy „megesküdött az Úr, és nem bánja meg; Te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint". Miért van szüksége ennek az "örökös" papságnak arra, hogy az Örökkévaló Isten esküvel erősítse meg? Hiszen "Isten nem hazudhat", Tit 1,2. Az Ő szava biztosan elegendő! Igen, természetesen. A 6. fejezetben Isten azt a szövetséget, amelyet Ábrahámmal kötött, esküvel erősítette meg. Tudva azt, hogy az emberek esküt követelnek, amikor fontos egyességet kötnek, Ő is esküvel erősítette meg ígéretét, hogy "két megváltozhatatlan dolog", szava és esküje által adhasson biztosítékot az embereknek, hogy a szava igaz. Ezt úgy említik, hogy "erős vigasztalás" vagy bátorítás. Jelenlegi igeszakaszunkban Isten biztat bennünket, hogy megértsük, hogy mi egy "jobb szövetség" részesei vagyunk. Az Istennel való Új Szövetségbe léptünk be! Ez minden más szövetségnél felsőbbrendű. Ez örök, változhatatlan, a miénk, és garantálva van! Van-e ma bátorításra szükségünk? Nos, Isten kettős biztosítékot adott: szavát és esküjét. Mi többet tehetne? Garantálta, hogy ígérete feltétel nélküli és visszavonhatatlan - saját Fiában! Jegyezzük meg, hogy "Jézus", a Golgota áldott Embere a garantáló. Megfelelt Isten igazságos követelményeinek a Golgotán. Egy végtelen élet hatalmában él. Ő a mi nagy és örök üdvösségünk garantálója. Nem ad ez ma számunkra "erős vigasztalást"?

Zsid. 7.20-22 És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint: Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.