Skip to main content

11.02 A Szentély Szolgája

Dátum: 
2019.11.2

Zsidók 8,1-3

A SZENTÉLY SZOLGÁJA

   A 8. fejezet elején az író leegyszerűsíti, amit a nagy Főpapról mondott, aztán pedig kibővíti ezt a tanítást. A "lényeg", vagy fő szempont az, hogy a hívőknek van Főpapjuk, ellentétben azzal, amit becsmérlőik állítanak. Nemcsak Főpap van, hanem szentély és jóváhagyott szolgálat is, amely messze felsőbbrendű annál, ami a régi szövetségben volt. Ez a nagy Főpap, aki jobb szentélyben tevékenykedik, amely jobb szövetségre épült, mindent felváltott, amit a lévita papság kínált. Ez a fajta Főpap "biztos", "állandó" és maradandó, mivel különbözik a mulandóságtól, és Őt nem szükséges helyettesíteni, valójában nem is lehetséges. Ő pap-király; egyedülálló, és most Isten jobbján foglal helyet, így biztosítva magának azt a státust és tiszteletet, amely jogosan Őt illeti. Elválaszthatatlan a tróntól. Ő a legfőbb tekintély és a legnagyobb felség az egész örökkévalóságban.
   Ő "a szentélynek és igazi sátornak szolgája". A "szentély" az a hely, ahol Istent imádják, és a "templom" mutatja meg, hogy, a földi sátor csak árnyék volt, ami valami sokkal jobbnak volt az előképe. Mint Szolga, Ő felelős Istennek az ajándékok továbbításáért, és az embereknek, hogy fogadja tőlük a megfelelő áldozatokat. Ezt a szolgálatot tökéletesen végzi, azzal a természetes képességgel, amely segít az imádóknak, hogy megfelelően szolgáljanak Isten jelenlétében, az új szentélyben, vagyis magában a mennyben. Ottani jelenléte jelzi, hogy Isten elfogadta az áldozatát, és a szent sátor is Őhozzá hasonlóan hatalmas ellentétben van azzal, ami azelőtt volt. A földi, kézzel csinált szent sátorban sok pap sok áldozatot mutatott be, saját magáért, valamint másokért. Aki nem volt meghatalmazva, hogy az ideiglenes szentélyben szolgáljon, elfogadottan és gyümölcsözően szolgál abban a szent sátorban, amelyet az Úr épített. Nyilvánvalóan fel tud ajánlani valamit! Saját tökéletes áldozatának alapján állandóan bemutatja népének imáit és dicsőítéseit. Ahogyan az énekíró írta: "Minden imádságunkhoz és dicsőítésünkhöz Krisztus hozzáadja saját kedves illatát." Használjuk ki tejesen azt a lehetőséget, amely nyitva áll számunkra, a Szolgát a mennyei szentélyben - egy jobb szövetség és végtelenül jobb ígéretek alapján.

Zsid 8. 1 Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben; 2 annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. 3 Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul.