Skip to main content

11.03 Végrendelkező

Zsidók 9,15-20

VÉGRENDELKEZŐ

   Ebben az igeszakaszban az Úr Jézus úgy látható, mint Közbenjáró, 15. v., Végrendelkező, 16. v. Az esetleg zárójelek közé tett 16. és 17. vers a végrendelet érvényességét fejezi ki. A korábbi versek szövetségétől eltérően, ahol két ember egyezett meg a feltételek teljesítésében, ezt az ígéretet az Úr adta népének. Itt nincsenek feltételek, amelyeket nekik teljesíteniük kellene, hanem feltétel nélküli ígéret érvényes bármilyen körülmények között. Ahol végrendelet van, 16. v., ott a végrendelet rendelkezéseit tudomásul kell venni. Itt ezek magukban foglalják az üdvösség minden áldását, beleértve többek között a bűnbocsánatot, megváltást, békességet, biztonságot és támogatást. Ezek az áldások el voltak tervezve a hívők számára, és az Örökhagyó, az Úr Jézus halálával hozzáférhetővé lettek számukra. Ha nem halt volna meg, semmi sem lenne elérhető számunkra - a végrendelet "nem volna érvényben".
   Mind a Szentírás, mind a világi történelem teljesen világossá teszi, hogy Ő valóban meghalt. Bizony, ellenségei elismerték ezt a tényt, és örvendeztek rajta! Amint meghalt, olyan kegyetlenül a Golgota keresztjén, a végrendelet érvényessé vált, és annak javai elérhetőek hívő gyermekei számára. Micsoda áldásokhoz jutunk ennek eredményeképpen! Dicsőítjük Őt, hogy ily módon emlékeztet és megáld bennünket.
   A régi szövetség is halált és vérontást követelt meg. Mózes az első szövetséget vérrel vezette be, bakok és bikák vérével, aztán izsóppal és veres gyapjúval meghintette a könyvet és a népet, valamint a szent sátort és a szolgálati edényeket. Világos, hogy a vér nélkülözhetetlen volt. De az engedelmesség is követelmény volt a néptől, akik általa áldást reméltek. Hajlandóak voltak a próbára, de szinte azonnal, és láthatólag, minden részletre kiterjedően elbuktak saját részük megtartásában. Krisztus azonban, aki most megjelent, hogy vérének kiontásával elvigye a bűnt, és így megtartva saját részét, érvényessé tette az ígéretet.
   Megtudjuk, hogy a bűnbocsánathoz szükséges követelmény teljesült Krisztus halálában, és ennek eredményeképpen hozzájutunk azoknak a szellemi ajándékoknak és áldásoknak az örökségéhez, amelyek ingyen állnak rendelkezésünkre, és a mieink maradnak végérvényesen. Fogadjuk el tehát az örökséget, és élvezzük mindazt, ami most már törvényesen a miénk.

Zsid.9.15 És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. 16 Mert a hol végrendelet van, szükséges, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék. 17 Mivel a végrendelet holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes. 18 Innét van, hogy az első sem szenteltetett meg vér nélkül. 19 Mert mikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vevén a borjúknak és a bakoknak vérét, vízzel és vörös gyapjúval meg izsóppal együtt, magát a könyvet is és az egész népet meghintette, 20 Mondván: Ez azon szövetség vére, a melyet Isten számotokra rendelt.