Skip to main content

11.03 Végrendelkező

Dátum: 
2019.11.3

Zsidók 9,15-20

VÉGRENDELKEZŐ

   Ebben az igeszakaszban az Úr Jézus úgy látható, mint Közbenjáró, 15. v., Végrendelkező, 16. v. Az esetleg zárójelek közé tett 16. és 17. vers a végrendelet érvényességét fejezi ki. A korábbi versek szövetségétől eltérően, ahol két ember egyezett meg a feltételek teljesítésében, ezt az ígéretet az Úr adta népének. Itt nincsenek feltételek, amelyeket nekik teljesíteniük kellene, hanem feltétel nélküli ígéret érvényes bármilyen körülmények között. Ahol végrendelet van, 16. v., ott a végrendelet rendelkezéseit tudomásul kell venni. Itt ezek magukban foglalják az üdvösség minden áldását, beleértve többek között a bűnbocsánatot, megváltást, békességet, biztonságot és támogatást. Ezek az áldások el voltak tervezve a hívők számára, és az Örökhagyó, az Úr Jézus halálával hozzáférhetővé lettek számukra. Ha nem halt volna meg, semmi sem lenne elérhető számunkra - a végrendelet "nem volna érvényben".
   Mind a Szentírás, mind a világi történelem teljesen világossá teszi, hogy Ő valóban meghalt. Bizony, ellenségei elismerték ezt a tényt, és örvendeztek rajta! Amint meghalt, olyan kegyetlenül a Golgota keresztjén, a végrendelet érvényessé vált, és annak javai elérhetőek hívő gyermekei számára. Micsoda áldásokhoz jutunk ennek eredményeképpen! Dicsőítjük Őt, hogy ily módon emlékeztet és megáld bennünket.
   A régi szövetség is halált és vérontást követelt meg. Mózes az első szövetséget vérrel vezette be, bakok és bikák vérével, aztán izsóppal és veres gyapjúval meghintette a könyvet és a népet, valamint a szent sátort és a szolgálati edényeket. Világos, hogy a vér nélkülözhetetlen volt. De az engedelmesség is követelmény volt a néptől, akik általa áldást reméltek. Hajlandóak voltak a próbára, de szinte azonnal, és láthatólag, minden részletre kiterjedően elbuktak saját részük megtartásában. Krisztus azonban, aki most megjelent, hogy vérének kiontásával elvigye a bűnt, és így megtartva saját részét, érvényessé tette az ígéretet.
   Megtudjuk, hogy a bűnbocsánathoz szükséges követelmény teljesült Krisztus halálában, és ennek eredményeképpen hozzájutunk azoknak a szellemi ajándékoknak és áldásoknak az örökségéhez, amelyek ingyen állnak rendelkezésünkre, és a mieink maradnak végérvényesen. Fogadjuk el tehát az örökséget, és élvezzük mindazt, ami most már törvényesen a miénk.

Zsid 9. 15 Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. 16 Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie; 17 mert a végrendelet csak halál esetén érvényes; amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. 18 Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. 19 Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet és utána az egész népet, 20 e szavakkal: „Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra.”