Skip to main content

11.04 Az Eljövendő

Dátum: 
2019.11.4

Zsidók 10,35-37

AZ ELJÖVENDŐ

   Az Úr Jézus Krisztus örökké "az eljövendő". Az Ószövetségben az eljövetele, mint Messiásé, újra és újra meg volt ígérve. Az ígéret beteljesedett, amikor bejelentetlenül eljött Betlehembe. Megtagadták, elvetették, és körülbelül harminchárom év múlva visszatért a mennybe. Mielőtt elment, megígérte tanítványainak, hogy újra el fog jönni. "Eljövök, és magamhoz veszlek titeket", Jn 14,3. Mennybemenetele óta a hívők minden nemzedéke az Ő visszajövetelének várakozásában élt. Tudjuk, hogy el fog jönni, és vágyva várjuk ezt az eseményt, mint azok a tesszalonikaiak, akik Istenhez fordultak a bálványoktól, és várták az Ő Fiát a mennyből.
   Miközben várakozunk, türelmesnek és bátornak kell lennünk. Ez a helyzet van leírva mai napi verseinkben. A hívők akkor kemény időket tapasztaltak meg, és hét szó jellemzi helyzetüket, ami néha egészen kíméletlen volt: állhatatosság, küzdelem, gyötrődés, megszégyenítés, fogság, kirablás, szenvedés. Ezek jellemezték a korai napokat, közvetlenül a megváltás utáni napokat. Így néztek szembe félelem nélkül és bátran a keserű üldöztetésekkel. Van hét olyan szó is, amely leír valamit az ellenszolgáltatásból, amelyben részesültek: társ, öröm, vagyon, bizalom, jutalom, ígéret, hit. Amikor javaikat elrabolták, egymás mellé álltak, váll a vállhoz, és miközben még nem álltak ellen egészen a vérig, sok üldözést és gyalázatot tűrtek el, Zsid 12,4.
   Később is voltak olyan napok, amelyekben az üldözés könyörtelenül folytatódott. Az üldöztetés nagysága, valamint az a tény, hogy olyan sokáig folytatódott, elerőtlenítette a hívőket, és némelyeket megkísértett, hogy feladják, és elkerüljék a további nyomorúságot azzal, hogy visszamennek a zsinagógába, és megtagadják Krisztust, mint Messiást. A szerző ír, hogy megerősítse őket korábbi elhatározásukban, és bátorítsa őket, hogy menjenek tovább, mert ez volt Isten akarata számukra, 36. v. Ezt az eljövendő napokra való hivatkozással teszi. Ha tűrtek, bizalommal nézhettek előre a jutalomra az elragadtatást követően. Az ígéretek nekünk is szólnak, és bátorítaniuk kell minket. Minden hamarosan bekövetkezik. Az Eljövendő hamar eljön!

Zsid. 10.35-37 Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.