Skip to main content

11.06 A Hit Beteljesítője

Dátum: 
2019.11.6

Zsidók 12,1-3

A HIT BETELJESÍTŐJE

   Az Úr Jézus úgy van leírva ezekben a versekben, mint a hit Szerzője és Beteljesítője. Ő az úttörő és tökéletessé tévő, valamint az Alapító és Beteljesítő. A 11. fejezet elénk állította a hit hőseit a múltban. Az ő megtapasztalásuk és tűrésük ösztönzi a hitet. Ők megfutották versenyüket és befejezték futópályájukat. Közülük mégsem volt senki tökéletes. Gyengeség és bűn gyötörte őket, ezért futásuk szükségszerűen akadályoztatva volt. Számunkra a példakép mindenekfelett az Úr Jézus Krisztus. Ő a hit Úttörője. Nem arról van szó, hogy Ő volt az első, aki hitben járt, hanem Ő az egyetlen, aki az emberfajból kiemelkedett. Futásának inkább az útja, mint az ideje van szem előtt, és ahogyan Ő az úttörő, Ő a hit tökéletessé tevője és beteljesítője is. Ő befejezte a pályát.
   Talán megnézhetjük ezt több különböző szempontból. Először is, pályája Betlehemben kezdődött, és a Golgotán fejeződött be, a megtiszteltetés számos diadalmas csúcspontjával, beleértve a feltámadást, a mennybemenetelt és a dicsőségbe jutást. Vagy a mi pályánkkal kapcsolatban Ő az a hivatalos személy, aki ellenőrzi a pályát. Ő van ott a startvonalnál, és állít minden hívőt a maga útjára. Ahogy a futók haladnak, inkább a 11. fejezet tanúit nézik, mint a többi futót, és ez bátorítja őket, hogy határozottan és hűen fussanak. A bizonyságtételeknek ez a példája lenyűgöző ösztönzés a befejezéshez.
   Természetesen, mindennél nagyobb segítség látni magát Jézust, mint a pálya kezdeténél állót, vagy mint a célvonal Kijelölőjét, aki ott van, ahogyan ott volt a startnál is, hogy köszöntsön bennünket, ha a versenynek vége. Ily módon látjuk Őt: 1. magát, mint a nagy Futót, akinek a nyomában futunk; 2. a hivatalos Személyt, aki ott van a győzelem helyén; és 3. azt a valakit, aki földi életében bemutatta, hogyan kell egy pályát valójában megfutni. Ő úgy győzött le sok és megfélemlítő akadályt, ahogy senki más. Például az átkot, a gyalázatot, a botránkozást... és mégis beteljesítette... és micsoda erővel!
   Tehát, ahogyan futunk, kövessük az Ő példáját, és mi is be fogjuk teljesíteni futásunkat, a példától ösztönözve, a pálya kijelölésétől felbátorodva, és követve a hit nagy Beteljesítőjének vezetését.

Zsid. 12.1-3 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.