Skip to main content

11.07 Az Új Szövetség Közbenjárója

Dátum: 
2019.11.7

Zsidók 12,22-24

AZ ÚJ SZÖVETSÉG KÖZBENJÁRÓJA

   Ezekben a versekben az Úr Jézus Krisztus úgy van bemutatva számunkra, mint az új szövetség közbenjárója. Ez azonnal arra késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk a régi szövetségről. A szövetségkötés két fél között történik, amelyet segít egy harmadik fél, aki képes közbenjárni közöttük, és azokban a napokban a szövetség és az elkötelezettség megerősítésére egy állat vérét ontották ki. Így, ebben az ószövetségi példában a közbenjáró Mózes volt, az áldozat vérét pedig kiontották, hogy nyilvánvalóvá tegyék Istennek és népének elkötelezettségét az ígéretek megtartására. Mégis, ennek ellenére a szövetség megbukott, mert Izráel nem engedelmeskedett Istennek, és úgy tűnt, inkább a pusztában való vándorlást választotta.
   Most egy új szövetség került bevezetésre. Ennek is van Közbenjárója, aki kezet ad mindkét félnek; és ez nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Azonban ez a szövetség "egyoldalú" - semmit sem kíván a kedvezményezettektől. Itt minden Istentől jön, és össze van kapcsolva Krisztusnak a Golgotán kiontott vérével. A Szentírás emlékeztet bennünket: "egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért", 1Tim 2,5-6. Az új szövetségben az ígéretek teljesedése nem függ tőlünk; az teljesen Istentől függ.
   Mi már a következő áldásokhoz járultunk: 1. a hegyhez és a városhoz; 2. az angyalok sokaságához és az újjászületettek Gyülekezetéhez; 3. Istenhez és a tökéletessé lett emberek szellemeihez; 4. Jézushoz és a vérhez. Valóban áldottak vagyunk, hogy ilyen dolgok részesei lettünk, és méltatlan élvezői vagyunk ennek a jobb szövetségnek, amely végtelenül jobb ígéretekre támaszkodik, amelyek garanciája egy csodálatos Közbenjáró kezében van.
   Mindenünk, amink van, Krisztusnak, a mi Közbenjárónknak a vérén alapszik. Ábel vére harsányan kiáltott bosszúért az elkövetett bűn miatt, és eltávolította Káint a családjától. Jézus vére azonban szüntelenül bocsánatért kiált a bűnösök számára, és Istenhez viszi őket, aki elégedett áldozatával, és kész, hogy ezen az alapon fogadja a méltatlanokat. Dicsőítsük Istent az új szövetség Közbenjárójáért, aki saját vérével erősítette meg azt.

Zsid. 12.22-24 Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez; az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez; az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére.