Skip to main content

11.08 Segítség

Dátum: 
2019.11.8

Zsidók 13,1-6

SEGÍTSÉG

   A Zsidókhoz írt levél 13. fejezete a harmonikus élettel kapcsolatos tanítással kezdődik: 1. v. testvéri szeretet; 2. v. vendégszeretet; 3. v. együttérzés; 4. v. tisztaság. Ezeket a figyelmeztetéseket az 5. versben az életmóddal kapcsolatos utasítások követik, amelyek óvnak a kapzsiságtól. Ahelyett, hogy folyton ennek az életnek a materiális dolgait hajszolnánk, hogy megteremtsük a biztonságot és az élvezeteket magunknak, elégedjünk meg azzal, hogy Krisztus ott van az életünkben. Mint Segítő, megfelelő módon gondoskodik szükségeinkről. Mindenünk megvan, ami lehetséges. Egyszerűen nem rendelkezhetünk többel! Az istenfélelem megelégedéssel a lehető legnagyobb nyereséget biztosítja az életben. Az anyagi dolgok természetüknél fogva ideiglenesek és mulandóak, de Isten jelenléte és oltalma biztosítva van számunkra életünk végéig. Bármilyenek is a körülményeink, teljesen bizonyosak lehetünk, hogy Ő velünk lesz. Ő mondta: "Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled", Zsid 13,5.
   Ennek az abszolút ígéretnek a láttán, amelyet először népének az ószövetségi napokban adott, és most megerősített számunkra, nagyon bátrak és elszántak lehetünk. Ezt mondhatjuk: "Az Úr az én segítőm"; vagyis Ő az, aki megsegít, magához von, harcolja harcaimat, megerősíti a védelmemet, és megacélozza idegeimet. Dávid a zsoltáraiban nagy elismeréssel adózik Istennek, mint Segítőnek. Elmondja, hogy Ő az árvák Segítője, Zsolt 10,14, és saját imájára válaszul mondja: légy az én Segítőm, Zsolt 30,11. Aztán jelzi, hogy szemeit a hegyekre emeli, ahonnan jön az isteni segítség, Zsolt 121,1.
   Az emberek gyakran kívánnak "tenni" dolgokat Isten népe ellen; gyűlölni, megvetni, kiközösíteni, üldözni és akár megölni őket. Azonban, még ha ők így is tettek, Isten sok gyermeke szilárdan megállt meggyőződésében. Állhatatosan kitartottak nagy kegyelemmel és hajlíthatatlan hittel. Mi vezette akkor őket ilyen drámai helytállásra a gonosszal szemben? Az, hogy elismerték az ígéretet: "az Úr az én Segítőm". És ha ez igaz: "nem félek attól, amit az emberek tesznek velem". Nagyfokú bátorság, amely biztos ismeretre és múltbeli megtapasztalásra támaszkodik, és képessé tesz bennünket, hogy kiaknázzuk nagy Segítőnk védelmét. Ez a segítség elérhető a kegyelem trónjánál, Zsid 4,16, és mi képesek leszünk ezután, hogy másokon segítsünk, Róm 16,9.

Zsid. 13.1-6 Az atyafiúi szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint a kik magatok is testben vagytok. Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, a mitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem?