Skip to main content

11.12 Élő Kő

Dátum: 
2019.11.12

1Péter 2,1-5

ÉLŐ KŐ

   Péter, mielőtt Krisztusnak, mint élő kőnek a fogalmát bevezetné, kérve kéri a hívőket, hogy tegyék félre mindazokat a dolgokat, amelyek korábbi életükkel voltak kapcsolatban, amikor még a halálban voltak, és ehelyett táplálkozzanak az Ige tiszta tejével. Amikor arról beszél, hogy "levetve minden gonoszságot, minden álnokságot... és minden rágalmazást", akkor olyan életmódot szeretne látni, amely minden részletre kiterjedő és teljes. Az új táplálkozásuk növekedést eredményez majd, ami a korábbi állapotukban nem történt meg. Hozzájuk hasonlóan mi sem maradhatunk azon az úton, amelyen voltunk! Megízleltük, hogy irgalmas az Úr, és mivel így van, kielégíthetetlen vágy vezérel bennünket, hogy hozzá menjünk, a minden áldás, növekedés és kibontakozás forrásához.
   Ő az élő kő. Neki élete van önmagában és megvan az a képessége, hogy átadhassa másoknak mind az üdvösséget kezdetben, mind az ezt követő keresztyén életet. Az Ige itt a "kőre" nem a petros (egy különálló kő) szót használja, sem nem a petra szót (amely az anyagra utal), hanem a lithos szót, amely a felhasználásra vonatkozó gondolatot hordozhat az építésre vagy díszítésre, vö. 1Kor 3,12; Jel 21,19.
   Krisztus, mint kő, erős, megbízható, biztos, és képes másokat a saját képére formálni. Mint ilyen, Ő egyedülálló, és ez a fajta élet, amely képes megváltoztatni embereket, különösen feltámadása után lett nyilvánvaló.
   Ő volt az a kő, amelyet a zsidók megvetettek (vizsgálat után elvetettek), mivel nem illett bele vallási elképzeléseikbe. Nem illik bele sokak terveibe sem manapság, akik úgy tűnik, akarják Istent imádni, mégis visszautasítják Őt, ragaszkodva Őhelyette a felépített, halott kőépületekhez. Nemcsak elvetették, hanem megtagadták Őt. Mindazáltal Ő Isten választottja, és drága, ami Személyét, értékét és dicsőségét illeti, és nélkülözhetetlen a szellemi ház felépítésében, ahol Istent helyesen lehet imádni.
   Az "élő kövekre" használt szó ugyanaz a 4. versben is. A szentek élő kövek, hasonmásai az eredetinek, nem szanaszét heverve, hanem a mester terve szerint megformálva és ráépítve az alapkőre, a fő sarokkőre, amely hatékonyan mindent összetart. Így válnak szellemi házzá, ahol szellemi áldozatok folynak, és szent papság működik.

1Pt. 2.1-5 Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. A kihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.