Skip to main content

11.14 Pásztor és Gondviselő

Dátum: 
2019.11.14

1Péter 2,24-25

PÁSZTOR ÉS GONDVISELŐ

   Korábban már elmélkedtünk az Úr Jézus Krisztus utolsó néhány napjáról, amikor jó Pásztorként, nagy Pásztorként és Főpásztorként állt elénk. Ebben a szakaszban az Ige ugyanezt a szót használja, de ezúttal jelző nélkül. Itt Ő egyszerűen "a Pásztor". Elhordozta a büntetést bűneinkért a fán, és elviselte Isten bűn és gonoszság ellen fellángolt haragjának csapását. E csapás hatására mi egyszer s mindenkorra meggyógyultunk. A Pásztor életét adta a juhokért.
   Azért szenvedett értünk, mert juhokként eltévedtünk. Elveszettek voltunk, elszakadva Őtőle, véreztünk, magányosak voltunk, és nem volt, aki segítsen rajtunk - sebezhetőek voltunk az emberek és a Sátán gonosz támadásaival szemben. Mindez azonban dicsőségesen megváltozott. Visszafordultunk a helyes irányba, és visszajutottunk a Pásztor biztonságot jelentő oltalmába, ahol mindaz rendelkezésünkre áll, amire szükségünk van, sőt az is, amire azon túl még vágyunk, és nem kell félnünk semmitől. Őbenne nyugalmat találtunk.
   Az Urat itt "Gondviselőként" is elénk tárja az Ige, vagy lelkeink, azaz belső lényünk felvigyázójaként. Folyamatosan felügyel ránk, hogy ne érjen bennünket veszedelem, és ne zavarjon bennünket semmilyen baj vagy betegség. Naponta átvizsgálja, és aprólékosan törődik nyájával, és gondviselőként Ő egy személyben őrző, védelmező, irányító és tanácsadó egész életünkön keresztül, és felelősséggel érdeklődik mindaz iránt, amit teszünk, és amik vagyunk. Gondviselőként a nyáj fölött áll, és örömmel vállal érte teljes felelősséget. Időről időre, még ilyen kedvező körülmények között is előfordul, hogy a juhok eltévednek, de jó tudni, hogy még ilyen esetben is vissza lehet térni a lelkek Gondviselőjéhez, akinek életcélja a juhok jóléte.
   Nem juthatunk ennél nagyobb örömhöz. Hasonlítsd csak ezt össze azzal, amink korábban volt - a változás hatalmas! Élvezhetjük felügyelő gondoskodását, és Pásztorként, Gondviselőként gondja van minden juhára, és arra törekszik, hogy mindegyik ép és egészséges legyen. Jó tisztában lenni azzal, hogy az Ő gondoskodása hatékony, és eléri valamennyi gyermeke életét, bárhol is legyenek. Ő nem csak gondoskodik rólunk, de látható is, hogy Ő gondoskodik rólunk, miáltal ellenségeink támadásai eleve meghiúsulnak. Amint azt Dávid oly találóan mondja: "Az ÚR az én Pásztorom, nem szűkölködöm", Zsolt 23,1.

1Pt. 2.24-25 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.