Skip to main content
Dátum: 
2019.11.15

1Péter 3,18

IGAZ

   Amint világossá vált, hogy a bűnök átmeneti elfedezése nem elégséges, és hogy a bűnt törvényesen és véglegesen kell kezelni, az is nyilvánvalóvá lett, hogy ezt az ember önmaga számára nem képes megoldani. Egyetlen ember sem igaz. Az erre vonatkozó bizonyítékok századokon át halmozódtak, és a zsoltáríró a következőt mondta: "nincsen igaz ember egy sem". Mindnyájan eltévedtek, szándékosan a saját útjukra tértek. Egyetlen ember sem felelt meg az elvárásoknak, egyesek gonosz módon éltek, és egyáltalán nem szerepelt céljaik között, hogy igaz életet éljenek.
   De Isten Fia nem ilyen volt. Ő volt az Igaz. Nem volt rá jellemző a bűn, az még csak be sem szennyezte. Hiányosság és folt nélküli volt. A legsúlyosabb nyomás alatt is megtartotta igaz pozícióját, és mindig az igaz (helyes) dolgot tette. Az a logikus, hogy aki nem igaz, annak kell megfizetnie a bűnért a büntetést, és az Igaz nem kérhető arra, hogy bármilyen büntetést elhordozzon. Valójában teljes dicséretet érdemelne következetesen igaz életéért!
   Az áldás abban van, hogy Krisztus önként vállalta a szenvedést, és ezt Ő egyszer s mindenkorra tette (sohasem kell megismételni), mindörökre (a bűnök sohasem kerülnek többet említésre) és minden emberre vonatkozóan (senki sincs kizárva belőle), amint azt az evangélium felajánlja. Igaz voltának számos készséges és ékesen szóló tanúja volt. István a Nagytanács előtti lenyűgöző beszédében Krisztust "az Igaz"-nak nevezi, Csel 7,52, és Péter hasonlóan beszél a Csel 3,14-ben: "de ti a Szentet és Igazat megtagadtátok". Érdekes módon még Pilátus felesége is hasonlóképpen tanácsolja férjét: "Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába!" Sajnos Pilátus nem fogadta meg a tanácsot.
   Örvendezünk ezeknek a jó tanúbizonyságoknak, és dicsérjük Istent mindazért, ami ezen kívül még végbement, amikor Krisztus szenvedett, "az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket" megváltásban és áldásban. Ezek a versek arra utalnak, hogy Krisztus szenvedései végérvényesek voltak (egyszer s mindenkorra vonatkoztak), a bűnökért történtek, helyettesítő jellegűek és sikeresek voltak. E szenvedések dicsőségesen megkoronáztattak a feltámadás és a mennybemenetel által, ahol Krisztus a legdicsőségesebb mennyei helyre került. Mivel Isten igaz, meg is igazítja mindazokat, akik az Úr Jézusban hisznek. És az igazak hit által élnek.

1Pt. 3.18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.