Skip to main content

11.19 Hajnalcsillag

Dátum: 
2019.11.19

2Péter 1,16-21

HAJNALCSILLAG

   Sötét világban élünk. Az Írás beszél "a sötétség világá"-ról, Ef 6,12, és arról a hatalomról, amit ez a sötétség gyakorol az emberiség fölött, Kol 1,13. A tapasztalat is azt bizonyítja, amit az Írás mond, hogy az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak, Jn 3,19. A "sötétség" kifejezés a társadalom szociális, erkölcsi, politikai és vallási körülményeit jellemzi. Ebben a sötét háttérben a hívő arra kap bátorítást, hogy figyeljen Isten Igéjére, mint "sötét helyen világító lámpásra", és nézzen felfelé, "amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag", 19. vers.
   A Hajnalcsillag a közelgő hajnal előjele. "Visszatükrözi a még a horizont alatt található nap fényét, és ily módon a nappal közeledtét hirdeti", D. Edmond Hiebert. Lehet, hogy a világ sötét, és körülményei egyre ellenségesebbé válnak Isten szentje számára, de bizonyosak lehetünk abban, hogy a nappal dicsősége gyorsan közeledik. A Hajnalcsillag bizonyítéka annak, hogy Isten megprófétált programja halad a maga útján. Semmi sem tudja feltartóztatni vagy megállítani! Krisztus megnyilatkozásának és jogérvényesítésének napja közeledik. Nemcsak látni fogjuk Őt, hanem együtt is leszünk vele. Milyen hatással van ez a kilátás a szívünkre?
   A Hajnalcsillag különbözik a földtől és világító eszközeitől. A mennyhez tartozik. Ezt a csillagot a hatalom folytonossága jellemzi. Bár megjelenését a felhők megakadályozhatják, mégis fénylik. Krisztus értékelése szívünkben váltakozó lehet, de szépségének ragyogása sohasem szennyeződhet be. Mikor megalapítja királyságát, eloszlat majd minden sötétséget, és legyőz minden ellenséget.
   Krisztus eljövetele Hajnalcsillagként azonban nemcsak teológiai értekezések tárgya, hanem rendkívül nagy a gyakorlati jelentősége is. Pál a következőket írta: "az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van, tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit", Róm 13,12. A Hajnalcsillag felkelése szívünkben azt jelenti, hogy az Úr eljövetelének bizonyosságában élünk, és megérkezéséig aktívak maradunk szolgálatában. "Az illik hozzánk, hogy következetesen éljünk, ne szűnjünk meg fáradozásainktól, és folytonosan Krisztusra tekintsünk,... olyan szemlélőkként, akik dolgoznak és imádnak, miközben várakoznak", Charles Rolls.

2Pt.1.16 Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. 17 Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm”, 18 ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. 19 Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. 20 Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, 21 mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.
Ef.6.12 Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
Kol.1.13 Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába,
Jn.3.19 Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.