Skip to main content

11.24 Engesztelő Áldozat

Dátum: 
2019.11.24

1János 2,2

ENGESZTELŐ ÁLDOZAT

   Tegnapi elmélkedésünket folytatva, mai versünkben még többet megtudhatunk Pártfogónk megbízatásáról. János elmondja nekünk, hogy Jézus Krisztus az engesztelő áldozat.
   Megfelelően kell értékelnünk ennek az Úrnak adományozott címnek az egyediségét. Különösen hangsúlyos, hogy "Ő" az, akiről szó van, ez a személyes névmás kiemeli, hogy az engesztelő áldozat azonos a Pártfogóval, valamint azt a tényt, hogy egyedül Ő tarthat igényt ilyen megnevezésre, jelleme és munkássága folytán. Micsoda öröm, hogy tudhatjuk, hogy Ő "az engesztelő áldozat". "Ez a kijelentés jelen időben íródott... ami arra utal, hogy az Ő áldozata folyamatos hatású, Ő volt, van és folyamatosan lesz, a bűnünkért bemutatott vezeklő áldozat", D. Edmond Hiebert.
   Hogy megfelelően értékelhessük annak a jelentőségét, aki az engesztelő áldozat, valamit meg kell értenünk abból, hogy hogyan látja Isten a bűnt. A bűn Isten megsértése, Lk 15,18.21. A bűn sérti Isten szentségét, és elidegenedést idéz elő az ember és Isten között. Amint János bemutatja számunkra Istent, mint a világosságot, láthatjuk, hogy Istennek meg kell büntetnie a bűnt. Nem nézheti el, és nem hagyhatja figyelmen kívül. A bűnt el kell ítélni, és el kell távolítani. A csoda az, hogy Isten szeretett minket. Még bűnös állapotunkban is, amikor Őtőle elidegenedettek voltunk, és ellenséges viszonyban voltunk Ővele, Isten szeretett minket, és "elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért", 1Jn 4,10.
   Van itt egy további gondolat is, amit meg kell fontolnunk. Elvárhattuk volna Jánostól, hogy úgy beszéljen Krisztusról, mint "engesztelő áldozóról", olyasvalakiről, aki bemutatja az áldozatot. Ez önmagában is csodálatos lenne. Krisztus azonban több mint áldozatot bemutató főpap, Ő maga a bemutatott áldozat is. A képet továbbvíve, az Ő vérét ontották, és azt hintették a kegyelem királyi székére. Elhordozta azt a büntetést, ami igazság szerint minket illetett volna, és azáltal, hogy a büntetést elszenvedte, Isten megbocsáthat, és visszahelyezhet minket az Ő közösségébe.
   A Krisztus által elvégzett megváltó munka hatóköre is hasonlóképpen figyelemre méltó: "Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is". Hívőkként örvendezhetünk, hogy bűneink el vannak fedezve, Krisztus megváltó munkájának hatókörébe vannak vonva. Krisztus tanúiként mi is elvihetjük az evangélium üzenetét az "egész világ"-nak. Milyen csodálatos engesztelő áldozat!

1Jn. 2.2 mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is.