Skip to main content

11.25 Kenet a Szenttől

Dátum: 
2019.11.25

1János 2,18-29

KENET A SZENTTŐL

   Hívő olvasói iránti nagy szeretettől vezérelve, János figyelmezteti őket azokra az eseményekre, melyek be fognak következni közvetlenül az Úr visszatérését megelőzően. Az "utolsó órá"-ban, 18. vers, sok Antikrisztus fog aktívan tevékenykedni az Úr ellen. Kezdetben ezek, könnyen lehet, hogy a szentek közé fognak vegyülni, a hívőktől megkülönböztethetetlenül. A végső időben azonban el fogják hagyni a gyülekezetet, és távozásuk aggodalmat és elbátortalanodást fog okozni. Távozássukkor meg fog nyilvánulni valami az igazi jellemükből. Hogyan tud az Isten szentje ilyen időkben megállni? János megadja a választ: "Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan (Károli szerint: mindent tudtok)", 20. vers.
   A mai elmélkedésünk címében szereplő kifejezés csak itt, János első levelében található meg. János nem fordít időt arra, hogy meghatározza, hogy kiről is ír itt, azonban nyilvánvaló, hogy Isten Szelleméről van szó. Lehet, hogy János visszaemlékezett az Úr szavaira: "amikor azonban eljön Ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra", Jn 16,13. Ezen az alapon írhatja most itt János: "mindent tudtok", 20. vers. Ez nem valamilyen intellektuális erőfeszítés eredménye, hanem a Szent Szellem munkájának következménye a hívők életében.
   Észrevesszük, hogy a Szent Szellem a hívőkben lakik. János a 20. versben azt mondja, hogy "kenetetek van”. Ez arra utal, hogy a hívők folytonosan a birtokában vannak a kenetnek. A 27. versben János ismét hasonlóan beszél: "bennetek megvan az a kenet is, amelyet Tőle kaptatok". Az a tény, hogy a Szent Szellem folyamatosan bent lakik minden egyes hívő szívében, megváltásunk pecsétje és "örökségünk záloga", Ef 1,13-14.
   A Szent Szellem jelenlétének a szívünkben az a célja, hogy megismerjük Isten igazságát. János azt írja: "amire az Ő kenete tanít meg titeket, az igaz", 27. vers. Éppen úgy, amint az Úr a Szent Szellemet az "igazság Szelleme"-ként jellemezte, Jn 14,17, János is bizonyságot tesz az Istenség eme alapvető tulajdonságáról, amely az Isten Szellemét jellemzi. Az, aki bennünk lakozik, el tud látni bennünket minden ismerettel, ami szükséges ahhoz, hogy megkülönböztessük az igazságot a hamisságtól, hogy Krisztus kinyilatkoztatásaival és az isteni személyek közösségével, amelyben örökre részünk lesz, legyőzzünk minden Antikrisztust.

1Jn. 2.18-29 Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne. Mármost, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született.