Skip to main content

11.27 Igaz Isten

Dátum: 
2019.11.27

1János 5,18-21

IGAZ ISTEN

   János írásainak egyik jellegzetessége a tömörség. Ez különösen szembeötlő első levelének azokból a hangsúlyos verseiből, amelyeket ma vizsgálunk. Számos olyan kijelentést találhatunk ezekben a versekben, amelyek feltűnően tömörek: "minden gonoszság bűn", 17. vers, "aki Istentől született, nem vétkezik", 18. vers, "az egész világ a gonosz hatalmában van", 19. vers.
   János azt is hangsúlyozza, hogy a hívőknek mindezeket tudniuk kell: "tudjuk", 18., 19. és 20. vers. Az utolsó pont, amit tudhatunk, hogy "eljött az Isten Fia", 20. vers. Ez a cím: "Isten Fia", az Ő istenségéről tanúskodik. Az "eljött" igealak az Ő testté lételét és valódi ember voltát hangsúlyozza. Az egész kifejezés az Ő megjelenésének megmásíthatatlanságát fejezi ki, vagyis hogy Isten "megjelent testben", 1Tim 3,16.
   Azzal együtt, hogy János kijelenti, hogy ezeket a hívőknek tudniuk kell, azt is jelzi, hogy hogyan kell minderről tudomást szereznünk: "az Isten Fia ... képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük", 20. vers. Ami egyébként felfogó és értelmi képességeinken túli lenne, az ily módon megragadhatóvá és értékelhetővé válik! Olyan "képességet" kaptunk, ami által felismerhetjük "az Igazat".
   A Úr kihallgatásakor Pilátus azt kérdezte: "Mi az igazság?", Jn. 18,38. Abban a világban, amely annak a hatalmában van, akit az Úr úgy mutatott be, mint aki "hazug, és a hazugság atyja", Jn 8,44, nem meglepő, hogy Pilátus ilyen dilemmába került. Nem tudta, és nem is tudhatta, hogy az áll előtte, aki ezt mondhatta magáról: "én vagyok az út, az igazság és az élet", Jn 14,6. Az Úr birtokában van az Istenség e lényegi tulajdonságának. Ő az igazság megtestesülése, és az is marad. Ebben a változó értékeken alapuló világban micsoda csodálatos kiváltság Őt ismerni!
   Azon felül, hogy részünk van abban a kiváltságban, hogy ismerhetjük Őt, János arról is tájékoztat bennünket, hogy "az Igazban" vagyunk. Krisztussal való közösségünk azt jelenti, hogy egyesítve vagyunk az igaz Istennel. Kilátásaink bizonyosak. "Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust", Jn. 17,3. Egy olyan apostoli levél szövegkörnyezetében, amely oly sokat foglalkozik hamis dolgokkal, 2,9.18-19.22; 3,7; 4,1.20, János itt felemeli olvasói szellemét, emlékeztetve őket - és minket -, hogy ismerjük az igaz Istent, és közösségben is vagyunk vele.

1Jn. 5.18-21 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van. De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!