Skip to main content

12.01 A Föld Királyainak Fejedelme

Dátum: 
2019.12.1

Jelenések 1,5

A FÖLD KIRÁLYAINAK FEJEDELME

   Nyilvánvaló, hogy a Jelenések könyve azt állítja magáról, hogy Isten ihletett Igéje. János, az Úr szolgája egyértelműen kijelenti, hogy amit leír, az Istentől jön, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Hasonlóképpen azt is kijelenti, hogy az üzenet a hét(szeres) Szellemtől származik, "és Jézus Krisztustól, ... aki... a Föld királyainak fejedelme, Jel 1,5.
   A "Föld királyai" ("kings of the earth") kifejezés huszonnégyszer fordul elő a Biblia "King James" fordításában. Ez egy olyan kifejezés, amely gyakran nem pozitív jelentésű. A Jelenések könyvében például nyolc további helyen fordul elő (6,15; 16,14; 17,2,18; 18,3,9; 19,19; 21,24). Ez a kifejezés az utolsót kivéve valamennyi helyen olyan állapotban mutatja be a világ uralkodóit, ahogyan azt a 2. zsoltárban is találhatjuk: "Összegyűlnek a Föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket!", 2-3. versek. Ezek a királyok egy gonosz találkozón láthatók a paráznák anyjával együtt, a démoni világtól ösztönözve és más nemzetekkel szövetségben, amikor végül is találnak valamit, amiben egyet tudnak érteni: "és láttam, hogy a fenevad meg a Föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen", Jel 19,19.
   Ez, az emberi hatalomról bemutatott csüggesztő kép azonban nem a végső helyzetet ábrázolja. Urunk áldásos uralkodása megfigyelhető Salamon uralkodásában. A két királyságról szóló beszámolók szembeötlően hasonlók: "jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről", 1Kir 5,14; "Salamon király nagyobb volt a föld minden királyánál gazdagságban és bölcsességben", 1Kir 10,23;" Félik majd, URam, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet", Zsolt 102,16. Közeledik az az áldott nap, amikor a Szolga-Király elfoglalja az Őt megillető helyet, és mindenki felismeri, hogy Ő meg is érdemli azt a helyet: "a népek az Ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket", Jel 21,24. És ekkor fognak beteljesedni a Dávid nagyobb Fiára vonatkozó következő szavak: "én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg, felséges lesz a földi királyok között", Zsolt 89,28.

Jel. 1.5 És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,