Skip to main content

12.02 A Mindenható

Dátum: 
2019.12.2

Jelenések 1,6-8

A MINDENHATÓ

   Az evangélium magasabbrendűségének meggyőző bizonyítéka az, hogy a hívők boldogok attól a tudattól, hogy az igaz Isten "a Mindenható". A mindenhatóság és a jóakarat szívmelengető összekapcsolódása kiűzi a félelmet azokból, akik megtanulták szeretni a Mindenhatót. A legtisztábban ez azon a helyen látható, ahol az Írásban utoljára fordul elő ez a cím, mennyei otthonunkra vonatkoztatva: "az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma", Jel 21,22. A Mindenható egy Báránnyal van itt összekapcsolva! Ő népének örök szentélye.

Az eget uraló Isten ellen
Küzdöttem magasra emelt karral,
Lebecsültem kegyelmének említését,
Túl büszke voltam ahhoz, hogy búvóhelyet keressek.
De így döntött az örök tanács:
"Mindenható Szeretet, fogd meg ezt az embert!"
Éreztem a fájdalom nyilait,
És rájöttem, hogy nincs menedékem.
Haragvó igazságot láttam magam előtt,
Elrepültem a tüzes Sínai hegyhez,
Az Igazság azonban fenyegető arccal rám kiáltott:
"Ez a hegy nem búvóhely!"
Nemsokára egy mennyei hangot hallottam,
És a Kegyelem Angyalához hasonlót láttam,
Aki szelíd szavakkal vezetett
Jézus Krisztushoz, aki az én menedékem.
(Jehoida Brewer)
   A héber shaddai szó és annak újszövetségi megfelelője, a pantokrator ötvennyolc esetben szerepel az Írásban Mindenhatóként fordítva. Ezt a szót elterjedten használták az ősatyák óta, hiszen az Úr kijelentette: "Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azon a néven, hogy az ÚR, nem voltam ismert előttük", 2Móz 6,3. Az említett helyek több mint fele Jób könyvében található. Milyen bátorító, ha újra elolvasunk egy-egy verset az Ószövetségből és az Újszövetségből, melyek összekapcsolják számunkra a mindenek feletti hatalmat a mindenek feletti szeretettel! "Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen", Zsolt 91,1. "Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr", 2Kor 6,18.

Jel. 1.6-8 aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.