Skip to main content

12.05 Első és Utolsó

Dátum: 
2019.12.5

Jelenések 1,17

ELSŐ ÉS UTOLSÓ

   Azzal, hogy az Úr Jézus ezt a címet magának igényli, isteni mivoltát jelenti ki, mivel ez Isten egyik ószövetségi megnevezése. "Ezt mondja az ÚR, Izráel királya és megváltója, a Seregek URa: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten", Ézs 44,6; lásd még: 48,12.
   A mai címünk az egyike Krisztus öt összetett címének, amelyek nemcsak a két megjelölt fogalomra utalnak, hanem mindarra is, ami a kettő között van. Urunk nemcsak szerzője és beteljesítője, hanem a versenyben megtett valamennyi lépésünk megtartója is, Zsid 12,1-2. Ő nemcsak az Alfa és Omega, de Isten ábécéjének valamennyi további betűje is. Ő nemcsak gyökér és hajtás, de Ő az az életerő is, amely fenntart minden igaz szellemi megnyilvánulást, bármi legyen is az. Ő nemcsak a terv kezdete, elkezdője, de befejezője, bevégzője is.
   Hasonlóképpen, Ő nemcsak az Első és az Utolsó, hanem Ő mindaz, aminek értéke és értelme van végig az úton. "Bizony, tőle, általa és érte van minden: Övé a dicsőség mindörökké", Róm 11,36. Mivel minden dolog "érte" van, Urunk a forrása, a kiváltó oka minden jónak. Ő a történelem folyásának meghatározója, fő célja is. Mindeközben azonban minden dolog "általa" is van. Ő az erő, az elsődleges mozgatórugó Isten teljes akaratának végbeviteléhez.
   Sok bátorítást találhatnak a küszködő szentek abban a tényben, hogy Krisztus az első. Ő a korszakok tervezője. Az élet nehézségei között gondolj arra, hogy minden az Ő elgondolása szerint történik. Az Ő akarata számunkra a legjobb, és végül sikerre kell vezetnie. Mivel "az Atya... az ítéletet egészen a Fiúnak adta át", Jn 5,22, a végső elemzésnél csak az Ő értékelése számít. Ez az oka annak, hogy ezt olvashatjuk: "egyáltalában ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, 1Kor 4,5. Természetesen ezek a szavak fagyosan markolnak bele sok keresztyén szívébe. De hogyan lehet nem félni ezen igevers szavait olvasva? A titok abban van, hogy el kell olvasni a vers befejező részét is" "És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet."

Jel. 1.17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó,