Skip to main content

12.06 Az Élő

Dátum: 
2019.12.6

Jelenések 1,18

AZ ÉLŐ

   A cím egyszerűsége arra vezethet, hogy alábecsüljük mindent elsöprő jelentőségét.
   Ő a forrása minden életnek a világegyetemben. Nincs élet azon az életen kívül, amit Ő ad. "Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött", Jn 1,3. Mivel Ő az alkotója mindennek, Ő az örököse is mindennek.
   Ő a világegyetemben minden élet fenntartója. "Minden Őbenne áll fenn", Kol 1,17. Az ágyában alvó ateista lassú, biztos lélegzése adomány, egyik lélegzet a másik után. Isten kegyelme folytán, ez az adomány lehetővé teszi számára, hogy még egy napot eltöltsön a pokoltól távol, és biztosít számára még egy lehetőséget a megtérésre.
   Ő biztosítja és adja az örök életet azoknak, akik hisznek, Mt 20,28; Jn 5,40; 6,27. Ő az élet Igéje, az élet Vize, az élet Kenyere és az élet Világossága. Ő az élet fája fenntartója, az élet koronájának adományozója, és az élet könyvének szerzője. Azt mondta: "én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek", Jn 10,10. A következő érdekes megnevezést is neki adományozták: "megelevenítő (vagy: életadó) Szellem", 1Kor 15,45.
   Ő nemcsak adja ezt az életet, hanem Ő maga a munkálkodó életerő népében. Kijelentette: "én vagyok... az Élet", Jn 14,16. És Pál hozzáteszi: mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által", Róm 5,10. Tehát Krisztus úgy áll előttünk, mint a Szőlőtő, melyen keresztül a gyümölcstermő nedv áramlik, Jn 15; mint a Fej, amely a Test minden részét ellátja, Ef 4; és a megsebesített Vőlegény, akiről állíthatjuk, hogy csont vagyunk a csontjából, és hús a húsából.
   Fel fogja támasztani azokat, akik Jézusban aludtak el. Mai versünk a következőképpen hangzik: "én vagyok... az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké". Milyen áldott múlt idő! Halott volt. Ő a feltámadás és az élet. Mivel Ő él, mi is élni fogunk. És az az élet jelenlegi keresztyén életünkhöz viszonyítva "sokkal jobb lesz", "összehasonlíthatatlanul jobb". Már alig várom!

Jel. 1.18 és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.