Skip to main content

12.09 Isten Teremtésének Kezdete

Dátum: 
2019.12.9

Jelenések 3,14

ISTEN TEREMTÉSÉNEK KEZDETE

   Nemrégiben lányom elmondta, hogy mennyire elkeserítően nem sikerült neki elképzelnie Istent, aki öröktől fogva létezik. Mindannyian küszködünk ezzel a problémával, mivel olyan világban élünk, ahol mindennek volt kezdete. Értelmünk látszólag gond nélkül tekint előre egy végtelen örökkévalóság felé, a másik irányban azonban elvárjuk, hogy találjunk valahol valami kiindulási pontot.
   Azon tűnődünk, hogy mit csinált Isten, mielőtt világ lett volna? De nem sokkal több - végtelenül több - élvezni való van Isten közösségében, mint valamennyi világban, amit Ő alkotott? Végül is, mit fogunk csinálni, amikor ez a világ már nem lesz? "Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust", Jn 17,3.
   Ha az atomok és a szupernóvák vizsgálata most csodálattal tölt el bennünket, micsoda örömet fogunk majd találni abban, hogy Istent egyre inkább megismerjük! "Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az Ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az Ő útjai!", Róm 11,33. De, dicsőség Istennek, bár tudjuk, hogy mindez túl nagy ahhoz, hogy felfogjuk, végtelen lehetőségünk lesz megpróbálni!
   János szereti írásait a kezdeteknél kezdeni:
   1. Evangéliuma 1. fejezetében Krisztussal kapcsolatosan ír így: "kezdetben", (Jn.1.1). Ez a kezdet nyilvánvalóan korábban volt, mint a Mózes első könyvében említett kezdet, mivel János később elmondja nekünk, hogy mindent az Ige alkotott. Ez a mondat szintén annak a kifejezése, hogy sohasem volt olyan idő, amikor Ő még ne lett volna.
   2. Első levele 1. fejezetében így szól: "ami kezdettől fogva volt", (1Jn 1.1). Ez a gondolat itt a dolgok új rendjének megtestesüléséhez és kezdetéhez kapcsolódik, az igazi élet megjelenésével együtt, ami az Ő e világba jövetelével valósult meg.
   3. A Jelenések könyve 1. fejezetében úgy mutatja be nekünk Krisztust, mint aki a "kezdet", (Jel.1.8). Ez nem azt jelenti, hogy Őneki volt kezdete. Hanem sokkal inkább azt, hogy Istennek bármi terve vagy célja volt, annak a kezdete Krisztusban volt. Ebben az értelemben Ő "Isten teremtésének kezdete". Akár az első, akár egy új teremtésről van szó, Krisztus kezdi és Ő is végzi be Isten akaratát. Ő először porból alkotott meg bennünket, mint Ádám gyermekeit, majd újjáteremtett bennünket mint Isten gyermekeit.

Jel. 3.14 „A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: