Skip to main content

12.09 Isten Teremtésének Kezdete

Jelenések 3,14

ISTEN TEREMTÉSÉNEK KEZDETE

   Nemrégiben lányom elmondta, hogy mennyire elkeserítően nem sikerült neki elképzelnie Istent, aki öröktől fogva létezik. Mindannyian küszködünk ezzel a problémával, mivel olyan világban élünk, ahol mindennek volt kezdete. Értelmünk látszólag gond nélkül tekint előre egy végtelen örökkévalóság felé, a másik irányban azonban elvárjuk, hogy találjunk valahol valami kiindulási pontot.
   Azon tűnődünk, hogy mit csinált Isten, mielőtt világ lett volna? De nem sokkal több - végtelenül több - élvezni való van Isten közösségében, mint valamennyi világban, amit Ő alkotott? Végül is, mit fogunk csinálni, amikor ez a világ már nem lesz? "Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust", Jn 17,3.
   Ha az atomok és a szupernóvák vizsgálata most csodálattal tölt el bennünket, micsoda örömet fogunk majd találni abban, hogy Istent egyre inkább megismerjük! "Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az Ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az Ő útjai!", Róm 11,33. De, dicsőség Istennek, bár tudjuk, hogy mindez túl nagy ahhoz, hogy felfogjuk, végtelen lehetőségünk lesz megpróbálni!
   János szereti írásait a kezdeteknél kezdeni:
   1. Evangéliuma 1. fejezetében Krisztussal kapcsolatosan ír így: "kezdetben", (Jn.1.1). Ez a kezdet nyilvánvalóan korábban volt, mint a Mózes első könyvében említett kezdet, mivel János később elmondja nekünk, hogy mindent az Ige alkotott. Ez a mondat szintén annak a kifejezése, hogy sohasem volt olyan idő, amikor Ő még ne lett volna.
   2. Első levele 1. fejezetében így szól: "ami kezdettől fogva volt", (1Jn 1.1). Ez a gondolat itt a dolgok új rendjének megtestesüléséhez és kezdetéhez kapcsolódik, az igazi élet megjelenésével együtt, ami az Ő e világba jövetelével valósult meg.
   3. A Jelenések könyve 1. fejezetében úgy mutatja be nekünk Krisztust, mint aki a "kezdet", (Jel.1.8). Ez nem azt jelenti, hogy Őneki volt kezdete. Hanem sokkal inkább azt, hogy Istennek bármi terve vagy célja volt, annak a kezdete Krisztusban volt. Ebben az értelemben Ő "Isten teremtésének kezdete". Akár az első, akár egy új teremtésről van szó, Krisztus kezdi és Ő is végzi be Isten akaratát. Ő először porból alkotott meg bennünket, mint Ádám gyermekeit, majd újjáteremtett bennünket mint Isten gyermekeit.

Jel. 3.14 „A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete: