Skip to main content

12.12 A Trónuson Ülő

Dátum: 
2019.12.12

Jelenések 4,9-11

A TRÓNUSON ÜLŐ

   Annak ellenére, hogy a Jelenések könyve egy akciókkal teli könyv, igen sok szó esik benne ülésről. A huszonhét ilyen eset közül ötször harcos angyalok ülnek lovakon (6. és 9. fejezet). Három esetben Krisztusról olvassuk ezt, amint háborúba lovagol fehér paripáján (19,11.19.21), a gyors igazságszolgáltatást példázva.
   A hosszú várakozás a következő kiáltást eredményezte: "Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a Földön laknak?", 6,10. Erre a mennyei seregek csatarendbe állnak, hogy ítélettel sújtsák a bolygót, melynek földje, mártírok vérével átitatva, bosszúért kiált: "Ábel vérétől Zakariás véréig", Lk 11,51. A földet azonban olyan vér festette, "amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére", Zsid 12,24, egy olyan gyilkosság következtében, amit Babilon hatalmának ügynökei sohasem bántak meg. Isten nem fogja őket ártatlannak tekinteni.
   Háromszor esik szó ülésről a huszonnégy vénnel kapcsolatosan, akik trónokon ülnek, és a teljes papságot képviselik, 4,4; 11,16; 20,4. Úgy tűnik, hogy ők valamennyi szent képviseletében vannak itt jelen, mivel olyan éneket énekelnek, amelynek a szövege fel van jegyezve, és a következő: "Méltó vagy... mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a Te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a Földön", Jel 5,9-10. Milyen csodálatos, hogy keresztyén eladók és taxisofőrök hamarosan koronákat fognak viselni, trónokon fognak ülni, és Istennel együtt fogják kormányozni a világmindenséget! Lásd még: 3,21.
   Három figyelemreméltó vers (14,14-16) arról szól, hogy a Fiú egy felhőn ül, amely az "Isten haragját" jelképezi, amely a meg nem tértek feje felett "marad", Jn 3,36. Itt egyetlen vén sem ül, csak a Teremtő, aki "a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár", Zsolt 104,3. Ez a jelenet ítéletének felhőszakadását mutatja be.
   A többi hely, ahol ülésről van szó - három olyan helyet leszámítva, ahol pusztulásra ítélt gonoszok kerülnek említésre (17,3; 18,7; 19,18) - a királyi trónján vagy ítélőszékén ülő Úrra vonatkozik. Milyen felséges az Úr! Milyen méltósággal viseli a dicsőséget! A földi királyok tátott szájjal bámulnak. Minden teremtmény meghajol. Az emberek keresztre szegezve emelték fel, Isten azonban királyi trónra emelte. Éljen a Király!

Jel. 4.9-11 És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki a királyiszékben ül, annak, a ki örökkön örökké él, Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván: Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.