Skip to main content

12.14 Dávid Gyökere

Dátum: 
2019.12.14

Jelenések 5,5; 22,16

DÁVID GYÖKERE (Károli)

   Amint egy nap az Úr Jézus Jeruzsálem felé haladt, "megéhezett", Mt 21,18, de semmit sem talált egy közelben lévő fügefán. Ez a zsidó vallásosság alkalmas szimbólumának bizonyult - a Mesternek leveleken kívül semmi sem jut. Mikor megérkezett a templomba, körülvették az elöljárók és kérdőre vonták a hatalmával kapcsolatosan. Jézus visszakérdezése azonban megállította őket.
   Jézus ezután elmondott három apákról és fiaikról szóló példázatot, előkészítve ezzel a színpadot a nagy fináléra. Az első történet olyan "fiakról" szólt, akik először "nemet" mondtak az atyának, később azonban mégis megtették, ami kért. Ezek a királyságot benépesítő vámszedőket és a parázna nőket példázták, ahogy Ő mondta. A második elmondott történet egy atyáról szólt, aki elküldte a fiát a neki járó szőlőtermésért, ami a fiú életébe került. A harmadik történet egy királyról és a fia közelgő menyegzőjéről szólt. Az először meghívottak mentségeket hoztak fel. Az asztal melletti székeket ezért az élet mellékútjainak nyomorultjaival töltötték fel.
   A tanítást heródespártiak szakították félbe, akik az adófizetéssel kapcsolatban tettek fel kérdést; majd szadduceusok jöttek, akik a feltámadást vitatták; majd farizeusok, akik a legnagyobb parancsolat felől érdeklődtek. Az Úr valamennyiüket zavarba hozta. Amikor azonban a farizeusok megpróbálták összeszedni magukat, Jézus feltett nekik egy kérdést: "Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia?", Mt 22,42. Melyik zsidó kisgyerek ne tudta volna a választ? "Dávidé", felelték magabiztosan - és már benne is voltak a csapdában. "Hogyan nevezheti akkor Dávid a Szellem által Urának?" Jézus itt az Újszövetségben leggyakrabban idézett zsoltár, a 110. zsoltár első mondatát idézte. Ez a kérdés minden további kérdésnek véget vetett, 46. vers. Sakk és matt, a Királytól!
   Hogyan lehet Dávid Fia Dávid Ura - Gyökér és Hajtás egy személyben? Erre csak egy válasz lehetséges. A Dávid városában született Újszülött maga az Örökkévaló volt, akinek hatalmas gyökeréből Jesse (Isai) házának hajtása kisarjadt. "Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz", Ézs 11,10. A világ odúiból és árkaiból összeszedett pogány vámszedők és prostituáltak gyülekeznek Júda megvetett Királya köré, és dicsőséges nyugalmat találnak. Éppen ezek az alakok veszik körül az Ő mennyei trónját, Jel 5,6, és énekelnek az Ő páratlan méltóságáról.

Jel. 5.5 És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
Jel. 22.16 Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.