Skip to main content

12.15 A Megöletett Bárány

Dátum: 
2019.12.15

Jelenések 5,6-14

A MEGÖLETETT BÁRÁNY

   A Jelenések könyve 4. és 5. fejezeteiben található festői színtér lélegzetelállító. Isten királyi palotájába betekintve János bemutat egy mennyei trónt, amin egy olyan személyiség ült, aki lobogó lángnak látszott; l. Ez 1,26-28. A jáspis sárgás árnyalatai a szárdiusz (karneol) rózsaszínes árnyalataiba hajlottak. Vajon ez ismét egy olyan kifejezés, amely egy sornak csak az első és utolsó elemét említi, de valamennyi beleértendő, amikor a Főpap mellvértjének első és utolsó köve kerül említésre? A megemlített kövek egyike Rúbenhez (íme egy fiú), a másika pedig Benjáminhoz (a jobb kezem felől való fiú) tartozik.
   A trón körül smaragdfényű, szivárványszerű gyűrű ragyog. A smaragd Júda köve, és azok, akik látják ezt a megszakítás nélküli kört, önkéntelenül azt gondolják, hogy ez a személy bizonyára az örök szövetség Istene, és arra, hogy azok számára, akik itt összegyűltek, a viharok már a múltéi. A trón előtt hét lámpás ég, Isten hét Szelleme.
   De több is van itt. A legfelsőbb Személyt huszonnégy trón veszi körül, amelyeken fehér ruhába öltözött vének ülnek, aranykoronával a fejükön, 4,4. Üvegtenger vette át a réztenger helyét, amelyben meg kellett mosakodnia annak, aki Isten trónja, a Kegyelem királyi széke közelébe kívánt jutni. De ebben az országban nincs beszennyeződés!
   A mennydörgés és egyéb hangok zajához hozzáadódik négy meghökkentő "élőlény" meg nem szűnő kiáltása: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten", a huszonnégy vén pedig leborul az Úr előtt. És ott van számtalan ember, nyilvánvalóan minden népből és nyelvből, és János mégis, szándékosan a leírás végére hagyja a legmegdöbbentőbb megfigyelés bemutatását. Újraveszi a trón körüli koncentrikus köröket. Mi van valójában mindennek a közepén? "A trónus és a négy élőlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek", 5,6. Az itt használt görög kifejezés, az arnion, kisbárányt jelent! De ez a bárány egyáltalán nem lehet védtelen! Miért? Van hét szarva, ami a teljes hatalmat jelképezi, és hét szeme, ami teljes bölcsességet jelent. Olyan, mint akit megöltek. Bizonyos, hogy e bölcsesség számára semmi sem jelenthet meglepetést; és ezt a hatalmat nem lehet felülmúlni. Akkor viszont csak egy magyarázat lehetséges - a kisbárányt saját beleegyezésével áldozták fel. És valóban ez a helyzet. A kórus a következőket énekli: "megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek", 9. vers. Halleluja! Milyen csodás Megváltó!

Jel. 5.6-14 És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből. És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai. És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala; Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.