Skip to main content

12.18 A Megöletett Bárány

Dátum: 
2019.12.18

Jelenések 13,1-8

A MEGÖLETETT BÁRÁNY

   Tegnapi szakaszunkban két különálló embercsoportot figyelhettünk meg a Jelenések könyve 7. részében. Mai verseinkben másik két elkülönült csoportot láthatunk. Az első csoport megjelölése: "mindenki, aki a Földön lakik", 8. vers, akiket rövidebben "földlakóknak" is nevezhetnénk. Ez a megjelölés nemcsak a csoport lakóhelyére utal, hanem a csoporthoz tartozó emberek jellemző erkölcsi és szellemi körülményeire is. Amint a Fenevad jelleme és célkitűzései világossá válnak, magához fog vonzani olyan emberi követőket, akik pontosan és világosan látják terveit. Ezek teljes mértékben támogatni fogják minden isteni eredetű dologgal szembeszegülő, gonosz mesterkedéseit, és átgondolt Isten elleni lázadásként imádni fogják a Fenevadat. Ilyenek a földlakók. Őket úgy jellemzi az Ige, mint "akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta", 8. vers. Ily módon világosan elkülönülnek a másik embercsoporttól, vagyis azoktól, akiknek a neve viszont be van írva abba a könyvbe.
   A tudósok régóta vitatkoznak azon, hogy "a világ kezdete óta" kifejezés a neveknek a könyvbe való beírására, vagy pedig a Bárány megöletésére vonatkoznak-e. Az első változat hívei bizonyítékként a Jel 17,8-ra hivatkoznak ("csodálkoznak a Föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta"), a második változat hívei pedig az 1Pt 1,19-ben található hasonló gondolatra hivatkoznak ("a lábatlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén (aki) a világ teremtése előtt kiválasztatott"). Jelen sorok szerzője azon az állásponton van, hogy maga az élet könyve az, amelyre "a világ kezdete óta" kifejezés vonatkozik. Ez a könyv mindazok isteni nyilvántartása, akik az idők kezdete óta hit által megigazultak, és mindazok, akiknek nevei be vannak írva, bejegyzésüket a "megöletett Bárány" érdemének és Isten előtti teljes elfogadottságának köszönhetik. A vita persze kétségtelenül folytatódni fog mindaddig, amíg majd egy napon ismeretünk tökéletes nem lesz. Minket azonban jelenleg kétségkívül az foglalkoztat, hogy ennek az oldalnak minden olvasója és minden hallgatója, akik talán egy családi csendesség alkalmával összegyülekezve hallgatják az itt leírtakat, legyen teljesen bizonyos abban, hogy a neve be van írva abba a könyvbe. Az Úr Jézus, csodálatos kegyelmében lejött a mennyből, és neve bekerült egy földi nyilvántartásba, Lk 2,1-7, azért, hogy az elveszett bűnösök nevei egyszer bejegyzésre kerülhessenek a mennyei nyilvántartásba. Azért jött, hogy a golgotai kereszten "megöletett Báránnyá" váljék, és az élet könyvét most megváltó jobbjában tartja. A te neved be van írva ebbe a könyvbe?

Jel. 13.1-8 És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat: imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: „Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?” És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át; és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett: hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.