Skip to main content
Dátum: 
2019.12.19

Jelenések 14,14-16

ARATÓ

   A búzáról és a konkolyról szóló példázatban, Mt 13,24-30, az Úr Jézus a következőket mondta: "Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe", Mt 13,30. Az Úr így folytatta a tanítást: "a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén", Mt 13,38-40. Az Úr Jézus így írta le mai szakaszunk jelenetét, ahol Ő maga az Arató, vagyis valójában Ő az, aki a sarlót forgatja. Amit Ő levág, azt a többi, angyali eredetű arató szétválogatja, és vagy megégetésre, vagy pedig a csűrbe juttatja. Ebben az esetben is két elkülönülő embercsoport áll előttünk, mindkét csoport ahhoz a hitvalláshoz tartozik, melyet Máté evangéliumából a "mennyek országa"-ként ismerünk. Az egyik csoport azokból áll, akiknek a hitvallása igaz, és akik áldást fognak örökölni. A másik csoport a hamis vallástevők csoportja, akiknek a vége megégetés lesz.
   Mivel ez az aratás megkülönböztető ítélethozatalt is magába foglal, a sarló kezelését nem bízzák angyalra, hanem maga az Úr végzi, akire az Atya minden ítéletet rábízott, Jn 5,22. Az aratást követő ítélet, a szőlő leszüretelése nem jelent megkülönböztető ítélethozatalt abban az értelemben, hogy ez a "Föld szőlője" ellen irányul, 14,18, amely mindenestül gonosz, és teljes egészében "Isten haragjának nagy borsajtójába" van szánva, 19. vers. Jóel próféta mindkét ítéletről írt: "Induljanak, vonuljanak a népek a Jósáfát völgyébe, mert ott tartok ítéletet minden szomszédos nép fölött. Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókád, csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonoszságuk", Jóel 4,12-13. Az Arató maga fogja a borsajtót taposni haragjában és indulatában, Ézs 63,3, a Jósafát ("Jahve ítél") völgyében, amely hely azonos Armageddonnal, Jel 16,16. Milyen félelmetes lesz a Bárány haragja azon a napon!

Jel. 14.15-16 Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: „Ereszd neki a sarlódat, és arass, itt az aratás órája, mert beérett az aratnivaló a földön.” A felhőn ülő pedig ledobta a sarlóját a földre; és learatták a földet.