Skip to main content

12.20 Szentek Királya

Dátum: 
2019.12.20

Jelenések 15,1-4

SZENTEK KIRÁLYA

   A mai verseinkből elénk táruló kép elmondhatatlanul sötét a meg nem tértek számára, de hatalmas bátorítást jelent mindazoknak, akik ismerik az Urat. A hét pohár, az isteni ítéletek utolsó és legpusztítóbb sorozata, amelyeket ki fognak önteni a Földre, és a hétéves nagy nyomorúság borzalmas végkifejletét fogják jelenteni. Mire ez az ítéletsorozat véget ér, a Föld alig lesz alkalmas arra, hogy az élet fennmaradjon rajta. Végül, minden város, amely valaha is az emberi teljesítmény és az Istentől való függetlenség emlékműveként létrejött, a világ valaha volt legpusztítóbb földrengésének eredményeképp a földdel egyenlővé válik, Jel 16,17-20. Mai szakaszunkban az ítélet végrehajtására kijelölt angyaloknak átadják a harag poharait, "telve az örökkön-örökké élő Isten haragjával", 7. vers.
   Mielőtt ezek a kataklizmatikus ítéletek kiöntetnek, János egy templomi jelenetet lát, amelyben a Krisztusért a nagy nyomorúságban mártírhalált halt szentek egy nagy dicsőítő himnuszban dicsőítik a "mindenható Úr Isten..., a... szentek Királya" hatalmát. "Mózesnek, Isten szolgájának énekét" éneklik, felidézve Istennek Izráelt az egyiptomi rabszolgaságból való kiszabadításában aratott dicsőséges győzelmét. Ekkor Mózes így énekelt: "Jobbod, URam, erőtől dicső, jobbod, URam, ellenséget zúz szét. Nagy fenséggel söpröd el támadóidat. Ha elszabadul haragod, megemészti őket, mint a tarlót", 2Móz 15,6-7. De "a Bárány énekét" is éneklik, aki még hatalmasabb győzelmet vitt véghez, és övéit egy még rosszabb rabszolgaságból szabadította ki, és teljesen szétzúzott egy még engesztelhetetlenebb ellenséget. A Föld féktelenül istentelen nemzetei közel vannak a végső legyőzetéshez, és a "népek Királyát", ahogy "szentek Királya" címet kellene valójában fordítani, úgy dicsőítik, mint akinek az útjai "igazságosak és igazak". A történelemben sok nemzetet legyőzött olyan ellenfél, aki hatalmasabb volt, de akinek a győzelme igazságtalan és kegyetlen volt. A népek királya egy nap igazságos és igaz ítéletet fog gyakorolni a lázadó és istentelen embereken, és senki sem tud ellenállni neki. "Ki ne félne téged, népek Királya?", Jer 10,7.

Jel. 15.1-4 És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja. És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.