Skip to main content

12.21 Uraknak Ura

Dátum: 
2019.12.21

Jelenések 17,12-14

URAKNAK URA

   Az Újszövetségben mind a három helyen, ahol az "uraknak Ura" cím szerepel, együtt található a "királyok Királya" megnevezéssel. Nyilvánvaló, hogy ez a két cím összekapcsolódik, de mindkettőnek önmagában is megvan a jelentősége. Az "úrság" lényege az erőn alapuló hatalom gyakorlása, a "királyság" lényege pedig a törvényes hatalom gyakorlása. A két alapelv bár hasonló, különbségeket is tartalmaz. A német hadsereg 1939-ben bevonult Lengyelországba. Meg volt hozzá az erőn alapuló hatalmuk, hogy ezt megtegyék, de nem volt törvényen alapuló felhatalmazásuk az invázióra. Más módon megközelítve, egy rendőr megállhat az út közepén és feltartott kezével megállíthat egy 42 tonnás kamiont. Nem saját erején alapuló hatalommal tudja ezt megtenni, hanem azzal a felhatalmazással, amit ráruháztak. Mind az erőn, mind pedig a meghatalmazáson alapuló hatalommal borzalmas mértékben visszaéltek a történelem során, és az ennek következtében fellépő szenvedés és nyomorúság nagysága felmérhetetlen. Micsoda öröm tudni, hogy az Ember, akit Isten emelt trónra, egy napon megalapítja királyságát! Ama dicsőséges nap előzményeként véglegesen le fogja győzni ellenségeit, és mindazokat, akik kétségbe vonják az uralkodáshoz való jogát. Úgy fog megjelenni, mint legyőzhetetlen hatalom birtokosa, mint mindenek Ura, aki gyakorolni fogja úrságát a földön.
   Az úrság lényege az egyedi, önmagában való, vitathatatlan hatalom, és bár a földi zsarnokok közül sokan hatalmas erővel forgatták az elnyomás kardját, egyikük uralma sem lesz a Fenevad zsarnokságával összemérhető. Leigáz majd minden egyéb hatalmat, egészen addig a pontig, amikor elmondható lesz: "ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a Fenevadnak. Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya", 13-14. versek. Ő, aki egyszer engedte, hogy kegyetlen bűnösök megsemmisítsék, és hogy a brutális római katonák gúnyolódásuk céltáblájává tegyék, most teljesen ellenállhatatlan hatalommal végérvényesen és azonnal szétzúzza minden ellenfelét, és uraknak Urává nyilvánítja magát. Isten elrendelte, "hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon... és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére", Fil 2,10-11. Milyen nagy Isten kegyelme, amely megismertette velünk Fiának úrságát, és Dáviddal, Erzsébettel, Magdalai Máriával, Tamással és Pállal együtt bennünket is meggyőzött, hogy ezt mondjuk: Uram!

Jel. 17.12-14 A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek”.