Skip to main content

12.23 Hű és Igaz

Dátum: 
2019.12.23

Jelenések 19,11-12

HŰ ÉS IGAZ

   Az Embert, aki soha nem tért el Isten iránti hűségétől, és aki rendíthetetlenül szilárd volt saját jellemében földi élete idején, már bemutatta így a Jelenések könyve, amikor ugyanezt az elnevezést használja a laodíceaiakhoz írott levélben, Jel 3,14. Ez egy olyan cím, amely kiemeli a szentség gyakorlati megvalósulását az Úr Jézus tökéletes emberségében. Ez a cím az Ő megjelölésére az itt alkalmazott további hárommal együtt teljes összhangban van a győzelmes képpel, amint fehér lovon megjelenik az égből. Azért jön a Földre, hogy vasvesszővel kormányozza a népeket, és hogy tapossa a Mindenható Isten indulatának és haragjának borsajtóját, 19,15. A "Hű és Igaz" cím kifejezi az Ő korlátlan erkölcsi jogát arra, hogy így tegyen. Egy korábbi elmélkedésünk során már láttuk, hogy az Úr Jézus nemcsak azért fog uralkodni, mert hatalma és ereje egyedülálló, hanem azért is, mert neki megvan az erkölcsi alapja arra, hogy a mindenekfeletti uralom trónjára lépjen. Az emberi nemzeteket végül egy olyan Ember fogja kormányozni, aki minden útjában "Hű és Igaz".
   Ez a cím jelentős lesz Izráel helyreállított népe számára is. Mint "irgalmas és hű Főpap az Isten előtti szolgálatban, engesztelést" szerzett "a nép bűneiért", Zsid 2,17. Hűségét egy hűtlen nemzethez és igaz voltát egy olyan nép iránt bizonyította, amely álnokul megvádolta Őt, és elutasította minden Istentől kapott kiváltságát azáltal, hogy iránta való gyűlöletében azt mondta: "Nem királyunk van, hanem császárunk!", Jn 19,15. De el fogják majd ismerni azon a napon, amikor Izráel elfogadja Messiását. Az Engesztelés Napja e hű Főpap tökéletes szolgálata által fog beteljesedni, és mindezt majd felismerik, amikor Ő "másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni... üdvösségükre", Zsid 9,28.
   Urunk Jézus dicsőséges megjelenése a fehér lovon azt is tanúsítani fogja, hogy Ő hű és igaz azokhoz, akiket kegyetlenül megöltek az Ő nevének megvallásáért a nagy nyomorúság idején. A kiáltás felhatolt az oltártól: "Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a Földön laknak?", Jel 6,10. Most megérkezett a válasz erre az elgyötört kiáltásra, és a Hű és Igaz kilovagol, hogy győzzön, bosszút álljon és uralkodjon.

Jel. 19.11-12 És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül;
Jel 3. 14 A laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:
Zsid 2. 17 Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap lehessen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.