Skip to main content

12.24 Isten Igéje

Dátum: 
2019.12.24

Jelenések 19,13-14

ISTEN IGÉJE

   Az Úr Jézus első eljöveteléről írta János: "Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal", Jn 1,14. Ez utóbbi kifejezést érthetjük "az igazi kegyelem teljességének", abban az értelemben, ahogy az Úr Jézus volt az igazi világosság, az igazi kenyér és az igazi bor. "Igazi", nem a "hamis" ellentéteként, hanem "igazi", ellentétben azzal, ami részleges, homályos és jelképes. Az Úr Jézus testté létele előtt, Isten a kegyelmét részlegesen, a törvény rendelkezéseiben nyilatkoztatta ki, amelyek által engesztelést lehetett szerezni az emberek bűneiért, ily módon elhárítva az ítéletet. De azáltal, hogy örökkévaló Igeként jött el, az Úr Jézus teljesen, tökéletesen és örökre kijelentette mindazt, amit a láthatatlan Isten szívéről és jelleméről tudni lehet. "Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki Őt", Jn 1,18.
   Az első eljövetel a kegyelem minden teljességében való megjelenése volt: "Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek", Tit 2,11. Ez csodálatos kegyelem, amely elhozza nekünk az evangéliumot, Csel 20,24, amely így szól: "kegyelemből van üdvösségetek a hit által", Ef 2,8.
   Amikor azonban János az Isten Igéjéről az Ő második eljövetelével kapcsolatosan szól, a gúnyos és érzéketlen emberek között nem a szelídség és alázatosság álruhájában lakozó Úrként ábrázolja Őt. Úgy mutatja be, mint hatalmas, mindent legyőző fejedelmet, aki kilovagol fenségben, és "igazságosan ítél és harcol", Jel 19,11. Ő, testté lett Igeként megmutatta egy olyan Isten szerető szívét, akinek "abban telik kedve, hogy kegyelmet ad", Mik 7,18, de második eljövetelekor kijelenti Isten igazságosságát a sokáig visszatartott ítélet végrehajtásában. Amikor először jött, megalázta magát, és egy csecsemő pólyájába volt burkolva. Itt azonban káprázatos dicsőségben jelenik meg, és "vérbe mártott ruhába... öltözve", 13. vers. Ruháját a már legyőzött ellenség vére szennyezi, és most azért jelenik meg, hogy végleg legyőzze minden ellenségét. Az eljövetelek különböznek egymástól, de mindegyik által Isten Igéje szól.

Jel. 19.13-14 és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve.