Skip to main content
Dátum: 
2019.12.27

Jelenések 21,5-6

A VÉG

   Amikor valaminek a végéről beszélünk, általában annak a dolognak a befejeződésére gondolunk. Például, mikor ezt az oldalt olvasod, az év vége már csak néhány napnyira van. Amikor befejeződik, mindörökre elmúlik. Ez a jelentés azonban nem alkalmazható az Úr Jézus mai igetanulmányozásunk tárgyát képező címére. Hogy megértsük, milyen értelemben van Ő itt "a Vég"-nek nevezve, megvizsgálhatjuk, hogy az Írás más helyein hogyan használják ugyanezt a szót. Pál azt írja a rómaiaknak: "De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet", Róm 6,21-22. Timóteusnak pedig ezt írja: "A parancs célja (vége) pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet", 1Tim 1,5. Jakab ezt írja: "íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát (végét) az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr", Jak 5,11. Van még sok más hasonló hely is, de a felsoroltak elegendőek arra, hogy rámutassanak, hogy a "vég" kifejezés gyakran jelent "cél"-t, "terv"-et és "eredmény"-t is.
   Ily módon az Úr Jézus azért viseli a "Vég" címet, mert Ő nemcsak a kiváltó oka minden dolognak, hanem a célja és végső eredménye is mindannak, amit Isten benne és rajta keresztül kimunkált. Isten célja az "örökkévaló állapot", amit a Jelenések 21,1-8-ban láthatunk, "hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban", Ef 2,7. Érdekes összehasonlítani ezt az örömteli távlatot azzal, ahogy Lukács leírja az Úr megkísértését a pusztában: "ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát", Lk 4,5. Mindössze "egy szempillantás"-ig tartott a földkerekség minden országa dicsőségének bemutatása, Isten Krisztusban bemutatott kegyelme gazdagságának felfedezéséhez viszont egy örökkévalóságra lesz szükség! Isten célja az örökkévalóságban az Ő szeretett Fia dicsőségének, felségének és belső szépségének bemutatása lesz, és Isten kegyelmi útjai a "Vég"-ben fognak beteljesedni.

Jel. 21.5-6 A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” És ezt mondta nekem: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.