Skip to main content

12.28 A Város Világossága

Dátum: 
2019.12.28

Jelenések 21,22-26

A VÁROS VILÁGOSSÁGA

   A korábban, ebben a fejezetben az 1-8-ig terjedő versekben, az "örökkévaló államban" uralkodó viszonyokra vetett rövid pillantás után, János most további távlatot kap a mi Urunk Jézus Krisztus ezeréves királyságáról. Egy dicsőséges templomvárost lát, amely a mennyből száll alá: "benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz", Jel 21,11. Ez a fény gyönyörű, briliánsan áttetsző, a jáspis zöldjével színezve, megnyugtató és elbűvölő a szemnek. Ennek a fénynek a forrása isteni, "Napra sincs szüksége a városnak, sem Holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány", 23. vers.
   Segít megérteni ezt a képet, ha megfontoljuk, hogy mely ponton áll meg a város leereszkedése. Lefelé száll a megnyílt mennyből, Jel 21,10, amíg meg nem állapodik a levegőben Izráel helyreállított országa fölött. Ez az ezeréves királyság közigazgatási központja, Isten angyalai pedig fel- és lejárnak, ahogy Jákób álmodta Bételnél, 1Móz 28,12, és ahogyan az Úr elbeszélte Nátánaélnek, Jn 1,51. Ebben a mennyei városban, amely Isten dicsőségének a fényében fürdik, a Bárány a "lámpás" (ez a szó a görögben különbözik a "világosság" jelentésű szótól). A Szellem azért alkalmazza ezt a szót, hogy megtanítson minket arra, hogy még egy olyan képben is, ahol Isten dicsősége a fény, Krisztus belső, valódi dicsősége kimagasló. Az Ő személyes dicsősége túlragyog majd minden mást!
   Az isteni dicsőség fénye nem csak a városon belül világít, hanem kisugárzik belőle, és ezáltal "a népek az Ő világosságában fognak járni, és a Föld királyai oda viszik be dicsőségüket", 24. vers. Az átlátszó utcákon keresztül lefelé sütve, 21. vers, a dicsőséges fény szétszóródik az alap drágakövein keresztül, 19. vers, úgy, hogy az emberek a földön föltekintve lássák ezt a várost mint az isteni dicsőség lélegzetelállító látványát. Ekképpen fog az Izráelről szóló prófécia beteljesedni: "Nem a Nap lesz többé napvilágod, és nem a Hold fénye világít neked, hanem az ÚR lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed... Az ÚR lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai", Ézs 60,19-20.

Jel. 21.22-26 Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a Bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket,