Skip to main content

12.30 Fényes Hajnalcsillag

Dátum: 
2019.12.30

Jelenések 22,16

FÉNYES HAJNALCSILLAG

   Ha a cím, amely által az Úr biztosítja Izráelt dicsőséges jövőjéről, az "Dávid gyökere és új hajtása", akkor a Gyülekezetnek tett ígéret, amelyért meghalt, ebben az elragadó címben: "a fényes hajnalcsillag" foglaltatik. Mi lehetne jobb leírása a reménynek, amely felvidította számtalan szent szívét, akik többé vagy kevésbé vágyódtak a bánat, megpróbáltatás és könnyek sötét éjjelének befejeződésére? A természet szerinti ember a sötétség szerelmese, Jn 3,19, és ebből az okból kifolyólag törekszik kioltani "a világ világosságát". De a Megváltó ígérete még mindig áll, "aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága", Jn 8,12. Ennélfogva, mint hívők az Úr Jézusban, azokkal azonosulunk, akikről Péter így beszél: "hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket", 1Pt 2,9.
   Igaz ugyan, hogy mi most szellemi világosságban járunk, a világ színterei mégis oly gyakran vannak mély sötétséggel beborítva Isten gyermekei számára. Vajon végtelen a Krisztusért egy ellenséges világban megállók fájdalmának és veszteségeinek hosszú éjszakája? Sosem szűnnek meg a megtört szív sóhajai és könnyei? Az istentelenek káromlása és istentelensége győzedelmeskedik? Nem, kedves szent, ezerszer is "nem"! Ez már az éjszaka utolsó őrváltása, a legsötétebb órák eloszlóban vannak. Mért tartanád a szemed az áthatolhatatlan árnyékokon és egy Isten ítéletére megérett világ homályán? Nézz fel! Nézz kelet felé, a napkelte irányába, nagyon hamar felragyog a pompás "fényes hajnalcsillag" a sötét ég függönye előtt. Kedvesen, tiszta sugárzásában, a hajnalcsillag egy új nap hajnalát jelzi. Pillanatokon belül az ég világos lesz a hajnal gyönyörűségével, ami többé nem enged teret az éjszakának. Igaz, hogy ezen a Földön Izráelnek át kell jutnia a szörnyű megpróbáltatás napjai völgyének mély sötétségén, de ennek az időszaknak a végével "fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak", Mal 3,20.
   Úgy érzed magad, kedves testvérem, mint azok ott a hajóban: "Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus", Jn 6,17? Figyeld a fényes Hajnalcsillagot! "Maranatha" - "Jöjj el, Urunk"!

Jel. 22.16 Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag”.