Skip to main content

03.05 Víztől és Lélektől

Dátum: 
2019.03.5

...ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (Jn 3,5)

Az újjászületésben megváltozik az ember helyzete: Isten ellenségéből Isten gyermeke lesz. És megváltoznak a képességei is: képes lesz Isten akarata szerint élni, mert Isten Lelke vezeti. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." (Róm 8,14)

A víz a megtisztulás eszköze. Ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerülhessünk, lelkileg meg kell tisztulnunk. De a bocsánatot nyert szív nem marad üresen, Isten megtölti Szentlelkével, s így teremti egészen újjá a hívőt.

Víztől: elfordulok eddigi bűneimtől, Isten kezébe teszem le a múltamat. Lélektől: odafordulok egészen Istenhez, az ő kezébe teszem a jövőmet, tudatosan az ő akaratának rendelem alá magam. Az újjászületés, megtérés alkalmával uralomátadás történik.

A víztől jelenti a bűnbánatot és bűnbocsánatot. A Lélektől pedig a feltétel nélküli engedelmességet. Az újjászületett ember tudja, hogy miből és kihez tért meg. Aki egyiket sem tudja, annak még újjá kell születnie. Aki csak a bocsánatnak örül, de nem kezd el engedelmeskedni Istennek, annak befejezetlen a megtérése.

Az újjászületés és a megtérés egyetlen esemény két oldala. Mindkettő Isten munkája.

Nem szabad szétválasztani Jézus Krisztust és az ő Szentlelkét. Aki befogadta Jézust, kapta az ő Szentlelkét is, mert ez egyszerre történik. Legfeljebb nem tudja a hívő mindjárt, hogy mi mindent kapott Krisztussal. Az engedelmesség során majd felismeri, hiszen a hitben járás felfedezések boldog sorozata is.