Skip to main content

A Biblia rávilágít a terrorizmus okaira

Szerző: 
Alexander Seibel

Vajon van-e összefüggés a Biblia eszkatológikus kijelentései és napjaink bizonyos eseményei között? A visszajöveteléről tartott beszédében az Úr Jézus a következőket mondta: „…és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje”.  1967-ben, az immár legendássá vált hatnapos háborúban, Izráel évezredek után visszatért szent helyéhez. Ez időtájt zajlik le a nyugati világban a kulturális forradalom, és immár fogalomként emlegetik a 68-as nemzedéket.
Véletlen-e ez vagy sem?
A szerző igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy hány irányzat bontakozott ki azokban az években, és ez milyen messzeható következményekkel járt. Vajon Isten Igéje nem ad-e nekünk több betekintést bizonyos eseményekbe, mint azt első ránézésre gondolnánk?<

ABibliaRavilagitATerrorizmusOkaira