Skip to main content

A Szent ismerete

Szerző: 
A.W.Tozer

Kortársaink közül kevesen gyakoroltak Amerikában olyan nagy hatást a keresztyének szolgálatára, mint A.W.Tozer. Nevezik őt 'a 20. század prófétájának' is, mivel erőteljesen felszólítja az egyházat a Biblia valóságos Istenének mély és igaz megismerésére. Írásai behatolnak a modern gondolkodás mélyébe, és a tényleges kérdések gyökerére tapintanak. A komoly bibliai gondolkodók és Isten igéjének jeles prédikátorai sokan jelentős mértékben dr.Tozer írásainak hatása alá kerültek. A Szent ismerete az egyike Tozer áhitatra késztető munkáinak, amelyben leírja a hatalmas Isten jellemvonásait.

ASzentIsmerete