Skip to main content

A Viskó

Szerző: 
William P. Young

Ki ne kételkedne, ha valaki nem kevesebbet állít, mint hogy egy teljes hétvégét Istennel töltött egy rozoga viskóban. Méghozzá abban a viskóban.

Egy olyan világban, ahol az igazi hit helyett a vallás növekszik egyre jobban, úgy tűnik, hogy ez a könyv "The Shack" céltalan harcot az időtlen kérdéssel: "Hol van Isten egy olyan világban, amely tele van kimondhatatlan fájdalommal?"

 

A válasz - amit Mack kap - , földhöz fogja vágni az Olvasót!. ... és talán meglepően át is fogja alakítani Öt! Amint ezt tette mindazokkal, akik már olvasták ezt a könyvet...


William P. Young megrázó regénye az utóbbi idők egyik legnagyobb könyvsikere, rövid idő alatt (csak Amerikában) 10 millió példányban fogyott el! A sok vitát kiváltó regényről azt tartják, hogy olyan hatással lehet korunk kereszténységére, mint a A Zarándok útja a maga idejében. 

Egy regény, aminek sikerével – és tartalmával – még a Forbes Magazin is foglalkozott… Ez nem gyakran fordul elő! (2009. június 8.)
Előre szólunk, hogy ez egy regény(!), mert sok vitát kiváltó könyvről van szó!

Ezt a könyvet gyermekien nyitott szívvel "kell" olvasni. Lehetnek nézeteltérések közöttünk, még keresztény és keresztyén olvasó között is, teológiai pontatlanságok, és még sok egyéb miatt... de úgy érzem, hogy pont lelkünk legmélyén kavar fel bennünket, és olyan választ "kell" adnunk,

amely talán azért nem tetszik, mert fenekestül forgatja fel az életünket... Ennek a könyvnek az elolvasása nem szükséges az üdvösséghez, sőt lehetnek olyanok akik leragadnak az emberi fantázia részleteinél vagy azt nézik ami megoszt.. de rávezet az élet lényegére, Isten nélkül semmire, de tényleg semmire nem megyünk... hagyjuk magunkat szeretni, és ez nem marad hatástalan, mert a "szeretet soha el nem múlik" (1 Kor,13,8)

Regény! http://www.immanuel.hu 

AVisko.jpg

Ezt el kell olvasnod

Nem tudom, hogyan önthetném szavakba a Viskó című könyv olvasása közben átélt érzéseket, csak azt tudom, hogy mindvégig fogvatartott. Ha Te is kezedbe veszed, meg fogod érteni. A könyv végére érve bizonyosan átértékelődik az életed... és érzed, hogy más lettél... még jobban megismerted és még közelebb kerültél Istenhez!

Lenyűgöző

Lenyűgözőzen szép könyv " A Viskó " Istenről.  Megragadó történetbe ágyazva közérthetően mutatja meg  az Ő szeretetét és ad választ az embert ősidőktől foglalkoztató alapvető kérdésekre Vele kapcsolatban. / mi a szeretet, büntet-e Isten, miért nem avatkozik életünk történéseibe, miért engedi meg  rossz cselekedeteinket, mi a megbocsájtás értéke, mi a Szentháromság, mi az Atya és mi Jézus áldozata? /

Videó - a szerző beszél a könyvről

A Viskó - egy könyv az emberről, erről a világról és Istenről

A Viskó egy könyv az emberről, erről a világról és Istenről. Nekünk embereknek problémáink vannak itt a földi életben, és olyan sok kérdésünk van, amely így kezdődik, hogy:  

"Isten miért.... ?"

"Isten miért nem.... ?" 

Ha neked is vannak ilyen kérdéseid, akkor a Viskót el kell olvasnod. A könyv mondanivalója olyan mély sok helyen, hogy muszáj lelassítani, megállni és gondolkozni egy-egy témával kapcsolatban. Ezért én kétszer is elolvastam a könyvet. Ami viszont nagyon megáldott engem mégis az, hogy közelről mutatja be a személyes Istent számunkra. Egy olyan Istent, aki meghallgat, aki ismer téged, aki tudja és átérzi a problémáidat, segít, nevel és tanít téged a te tempódban.

Gondolkoztál már azon, hogy milyen lenne Isten helyében lenni? Feltételezem, hogy igen. Ilyenkor általában az ember a hatalomra és erőre és minden pozitív előnyre gondol, ami az isteni mivoltból származik. De gondolkoztál már az ezekhez tartozó tisztségekről, kötelességekről, felelősségekről? Ez a könyv bepillantást ad a kulisszák mögötti dolgokról, legalább is egy-két témakörben, hogy nem is olyan egyszerű minden, mint ahogy mi emberek az úgy elsőre gondolnánk. 

A Viskó a legjobb regény, amit valaha olvastam! Ajánlom neked! És egy zsebkendőt is mellé, ami lehet, hogy jól jön majd...

Minden értelmet meghaladó szeretet

Ez a keresztény regény egy tragédiát átélt ember lelki gyógyulását meséli el. Csupán fikció. Nem is szabad másként kezelni. Nem vagyok képzett teológus. Csekély ismereteim birtokában úgy gondolom, sok szempontból megbízhatatlan: Istennek olyan személyiségjegyeket tulajdonít, ami nem igaz. Mindez csupán a képzelet terméke: egy halandó ember találgatása, elgondolása, elképzelése az "örökkévaló", "végtelen" és "halhatatlan" Istenről.

Isten a mi fogalmainkkal nem leírható. Valóságos tulajdonságait és jellemzőit egyedül a Szentíráson keresztül ismerhetjük meg. "A Viskó" felhívja a figyelmet Isten minden értelmet meghaladó szeretetére, s remélhetőleg vágyat ébreszt az "Istenkeresőkben", hogy kinyissák a Bibliát.

Egy kisgyermek elvesztésénél nincs megrázóbb esemény, szinte feldolgozhatatlan a lelki megrázkódtatás. Szerencsére ezt a tragédiát csak a könyv olvasása közben éltem át. Nekem is szükségem volt zsebkendőkre.

Emberi...

"Istennek olyan személyiségjegyeket tulajdonít, ami nem igaz."- mire alapozod ezt? Milyen pozitív személyiségjegy létezhet egyáltalán , ami nincs meg Istenben? Nekem az volt a legmegáldóbb ebben a könyvben, hogy Isten szolgál. Sürög-forog, főz, mosogat- miattam. Apró emberi dolgokkal foglalkozik (nem csak a világ nagy dolgaival). Velem foglalkozik. Átérzi az ember fájdalmát, örömét ... osztozik benne. Beszélgetés közben félreteszi azt, hogy már mindent  úgyis tud, azért, hogy figyeljen rám, hogy közösségben legyen velem. Sorolhatnám még... de inkább olvasd el!

Isten nem "emberi"

Tömören így tudnám megfogalmazni: A tökéletes Istent nem tehetjük egy tökéletlen és bűnös emberhez hasonlóvá.  Istent groteszk módon emberekre jellemző tulajdonságokkal ruházza fel (nőként jelenik meg, nyelvtanilag hibásan beszél, és még sorolhatnám).

Jézus ezt mondja: „Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes. " (Mt. 5.48)

A Teremtő a Biblia szerint: "Nagyszerű", "Szerető", "Mindig megbocsátó", "Tökéletes", "Mindenható", "Mindentudó", "Gondoskodó", "Csodálatos", "Szent".

 Ezzel ellentétben Pál azt írja, hogy az utolsó időkben (azaz napjainkban):

„Az emberek... önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. " (2 Tim. 3.2-4 )

Hatalmas tehát a különbség Isten alapvető természete és az ember természete között.

Mi nem tehetjük, de Isten

Mi nem tehetjük, de Isten teheti saját magát a "bűnös emberhez hasonlóvá". Nem fogja magát bűnösnek tenni, de embernek már tette magát - egyről tudunk (szerencsére).