Skip to main content

A hűséges Krisztus követés és a karizmatikus tévelygés

Szerző: 
Rudolf Ebertshauser

Pál apostol: „Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is. 2. Mert isteni buzgósággal   buzgok értetek; hisz eljegyeztetek  titeket egy  férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. 3. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként  a  ti  gondolataitok  is megrontatnak  és  eltávolodnak  a  Krisztus  iránt  való  egyenességtől.  4. Mert hogyha  az,  aki  jő, más  Jézust  prédikál,  akit  nem  prédikáltunk,  vagy más  szellemet  vesztek,  amit  nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.”  (2Kor. 11,1-4)

A szerző, Rudolf Ebertshäuser 1953-ban született. Sok éven át marxista volt, majd később az alternatív életstílusban és az ezoterikus tanokban kereste az élet értelmét. 30 éves korában tért meg Jézus Krisztushoz, és mint fiatal hívő, ún. karizmatikus körökbe került, ahol négy éven át aktívan dolgozott. 1992-ben következett be a teljes elszakadása ettől a mozgalomtól.
1995-ben megjelent németül a "Karizmatikus mozgalom a Biblia fényében" c. leleplező könyve.
1995-2003 között az ún. Schlachter-Biblia (német) revízióján dolgozott. Évek óta előadásokat tart az ún. karizmatikus mozgalomról a Biblia megvilágításában.

AHusegesKrisztusKovetesEsAKarizmatikusTevelyges