Skip to main content

Az akaratos gyerek

Szerző: 
dr James Dobson

Dr. Dobson, Bibliával a kezében és rendkívül élvezetes stílusban adja szakmai tanácsait. Olyan területeket is hozzáértéssel kezel, melyek manapság népszerűtlenek.
  A gyermeknevelésnek ez a megközelítése mélyen belevésődött a nyugati világ kultúrájába, tudomásom szerint azonban írásban eddig még sohasem jelent meg. A szülői kontroll szeretetteljes alkalmazását, az önfegyelem és kötelességvállalás józan mértékű bevezetését, és a szülőnek a gyermek érdekét képviselő irányító szerepét, valamint az emberi értéknek és méltóságnak a család minden tagjában való megbecsülését jelenti. Józan határvonalak felállítását és azoknak következetes megtartatását, végül a büntetés és jutalmazás módszerének körültekintő alkalmazását is jelenti, amikor erre a nevelés folyamán szükség van. Olyan rendszerről beszélek, amelyben a szülői hivatás több mint húsz évszázadon át működött. Nem az én találmányom, és változtatni sem tudok rajta. Feladatom mindössze azon utasítások összefoglalása, amelyeket hitem szerint maga a Teremtő bocsátott a rendelkezésünkre. Meg vagyok győződve arról, hogy amíg anyák, apák és gyermekek együttesen népesítik be ezt a bolygót, ez a tanítás életképes marad. Minden bizonnyal túl fogja élni mind a humanizmust, mind az emberiségnek az alternatív szemléleletek kialakítására vonatkozó ügyetlen próbálkozásait.

NAGYON hasznos és jó könyv!
(Dr. James Dobson neves pszichológus. Egykor az Egyesült Államok elnökének tanácsadói testületében az ifjúságot érintő kérdések szakértőjeként tevékenykedett.)

 

AzAkaratosGyerek.jpg