Skip to main content

Az antropozófia

Szerző: 
Lothar Gassmann

Az antropozófia, keresztyén szemmel
Okkultizmus, antropozófia, Waldorf-pedagógia.
Manapság elszaporodtak városokban az alternatív iskolák és óvodák.
A Waldorf-módszerek vonzónak tünnek egyes szülőknek, mert valami más, valami új... közben nem is ismerik a hátterét.
A könyv függelékében: Vándor Péter: A Waldorf-pedagógiáról.

AzAntropozofia