Skip to main content

Biblia és etikai nevelés

Szerző: 
prof.dr. David Gooding, prof.dr. John Lennox

Egy bizonyos erkölcsi magatartás mindig egy bizonyos hitbeli meggyőződésből fakad. Ha ez a hit a Szentírásban önmagát kijelentő Istenbe vetett hit, akkor meg kell ismerni először a Bibliát, utána megfogalmazni, mit hiszünk annak alapján (dogmatika), s akkor lehet beszélni arról, hogyan akarunk helyesen cselekedni ennek szellemében (etika). Ezt a három lépést ez a könyv egyszerre teszi meg. A Biblia legfontosabb részei alapján mindjárt világosan elmondja, mit is hiszünk és miért azt, s ebből szinte magától következik, hogy éppen ezért hogyan akarunk cselekedni. S mindezt úgy, hogy azokra van tekintettel, akik még nem ismerik a Szentírást, és sok minden új nekik, ami annak igazságaiból következik. A szerzők tudósok. Ehhez illő tudományos igényességgel, de minden részletében egészen közérthetően írnak ezekről a mindnyájunkat érintő és érdeklő fontos kérdésekről. Alapos elemzésükön átsüt személyes hitük és Isten iránti odaadó szeretetük. Így egyszerre több célt is elérnek: a könyv bevezetés a Bibliába, serkenti a logikusan gondolkozó embert, kedvcsináló a krisztusi élethez, bátran kimondja az olvasó esetleges kételyeit, kérdéseit, és türelmes, meggyőző választ ad azokra.

bibliaesetikaineveles.png