Skip to main content

Biblia kommentár

Szerző: 
William MacDonald

William McDonald: Ószövetség:
A nemrég időskorában elhunyt szerző munkásságának koronája, szolgálatának legszebb gyümölcse ez a kommentár.
Ez a kommentár egyszerű nyelven íródott. Nem tudományos vagy elmélyülten teológiai jellegű. A legtöbb hívő ember nem járatos az Ó- és Újszövetség eredeti nyelveiben, ez azonban nem fosztja meg őket az Ige gyakorlati hasznától.

William McDonald: Máté-Róma
Az ismert és közkedvelt amerikai szerző 720 oldalas magyarázatos könyve, mely az Újszövetséget a Máté evangéliumától a Rómaiakhoz írt levélig magyarázza versszakonként.
Egyszerű, világos, érthető stílusban íródott, nem csak lelkészeknek ajánljuk, hanem mindenkinek, aki szeretne elmélyülni, az ige ismeretében.

William McDonald: Korinthus-Jelenések
Ez a kommentár egyszerű, mesterkéletlen nyelven íródott. Nem tudományos vagy elmélyülten teológiai jellegű. A legtöbb hívő ember nem járatos az Ó- és Újszövetség eredeti nyelveiben, ez azonban nem fosztja meg őket az Ige gyakorlati hasznától. A Szentírás rendszeres tanulmányozása által bármely keresztyénből lehet „oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazság beszédét” (2Tim 2,15). A magyarázatok rövidek, tömörek és lényegre törők. Az olvasónak – azért, hogy segítséget kapjon egy igeszakaszhoz – nem kell átrágnia magát a magyarázat hosszadalmas oldalain. A modern élet irama lényegessé teszi, hogy az igazságot emészthető részletekben szolgáljuk fel. A jegyzetek nem kerülik el a nehéz igeszakaszokat. Sok esetben alternatív magyarázatokat adtak meg, engedve, hogy az olvasó döntse el, melyik felel meg jobban a szövegkörnyezetnek és a Szentírás többi részének. A Biblia elméleti ismerete nem elegendő. Az Igét a gyakorlati életben is alkalmazni kell. Így ez a kommentár arra törekszik, hogy megmutassa, hogyan valósulhat meg a Szentírás Isten embereinek életében! Ha a könyvet öncélúan használják, inkább csapda lesz, mint segítség; ha úgy használják, hogy ösztönözze a Szentírás személyes tanulmányozását és elősegítse az engedelmességet az Úr előírásainak, akkor eléri célját. A Szent Szellem, aki a Bibliát ihlette, világosítsa meg az olvasó elméjét ebben a csodálatos törekvésben, hogy megismerje Istent Igéjén keresztül.

 

MacDonaldKommentar1.jpg