Skip to main content

Csodák

Szerző: 
C.S.Lewis

A kereszténység csodák nélkül elképzelhetetlen. Más vallások - például a buddhizmus - lényegét nem érinti, ha a hozzá fűződő csodákat legendának tekintjük, ám a keresztény hit éppenséggel két nagy csodán - a megtestesülésen és a feltámadáson - alapszik. A kérdés tehát: hihetnek-e értelmes emberek a csodákban?
Lewis szerint a tapasztalat csodák létét sem bizonyítani, sem cáfolni nem képes, hiszen érzékeink nem csalhatatlanok - mindig gondolhatjuk, hogy a káprázat játszadozott velünk. Még kevésbé képes erre a történelem.
'Bár sokan úgy gondolják - írja -, hogy szabályszerű történelmi vizsgálódással megállapíthatjuk, vajon ekkor vagy akkor valóban csoda történt-e. Csakhogy szabályszerűen vizsgálódni sem tudunk anélkül, hogy el ne döntenénk, vajon egyáltalában lehetséges-e, hogy csoda történjen, s ha igen, akkor mennyire valószínű.'
Mielőtt tehát a tapasztalatra vagy a történelemre hivatkozhatnánk, először a filozófiai kérdést kell tisztáznunk.
A Csodák című könyv azonban korántsem száraz filozófiai fejtegetés, hanem a fegyelmezett gondolkodás, meghökkentő képvilág és metsző humor Lewisra oly jellemző ötvözete.

Csodak