Skip to main content

Engesztelés

Szerző: 
Derek Prince

Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi mindent szerzett meg számunkra Krisztus engesztelő műve?
A kereszten Jézus elszenvedte az összes nekünk járó gonoszt, hogy cserébe hozzáférhetővé váljon számunkra a neki járó összes jó.

Az elismert bibliatanító, Derek Prince ebben a provokatív, a Szentírással gazdagon átitatott művében azt a kilenc "isteni cserét" tárja az olvasó elé, amely az engesztelés által a kereszten végbement. Annak ellenére, hogy az emberek mindnyájan büntetést, sebeket, halált, szegénységet, szégyent és elutasítottságot érdemeltek volna, Krisztus mindezek helyett bűnbocsánatot adott, valamint gyógyulást, életet, bővölködést, dicsőséget és elfogadottságot.

A könyve második felében Prince arra is kitér, hogy Krisztuskeresztje milyen területeken szerzett számunkra szabadulást:nevezetesen a mostani gonosz korszaktól, a Törvénytől, önmagunktól, a testtől és a világtól. Az utolsó részben aztán arra nézvekapunk gyakorlati útmutatásokat, hogyan váljon az engesztelésszemélyes megtapasztalásunkká - a szerző megtérésre, hitre és aSzent Szellemmel való bensőséges közösség kialakítására szólít fel. Derek Prince több mint öt évtizede áll már az Úr szolgálatában, éspályájának több részletét ebben a könyvben tárja fel először. Ez aműve olyan írás a Krisztus által bemutatott engesztelő áldozatról,amely nem hiányozhat egyetlen elkötelezett keresztény könyvespolcáról sem. 

Engeszteles